Котел - люлка на Възраждането

Котел не е само място с величествена природа, свеж въздух и чисти планински води, но и важно културно-историческо средище.
15.07.2006
Още за къщата
1655
музей, котел, град, Възраждането, архитектурен резерва
Етнографският музей в Котел.
Източник: Още за къщата, фотограф: Димитър Шиклев

Котел e разположен е в живописна котловина в Източна Стара планина. Високи и трудно проходими ридове и пропасти обграждат града от всички страни. Край него се намират над 70 пещери и множество карстови извори. Котел не е само място с величествена природа, свеж въздух и чисти планински води, но и важно културно-историческо средище. Наричат го “твърдина на българския дух” и “люлка на Възраждането”. Градът води началото си от XIV в., когато в него се заселват жителите на разрушените от турците околни крепости.
 


 
В Котел са запазени над 110 къщи от епохата на Възраждането. Снимки: Димитър Шиклев

Турски регистър от 1586 г. съдържа най-ранните данни за града, известен тогава като Казан Панару. През първите векове на османското владичество Котел е населен предимно от дервенджии (охранявали са проходите в Балкана) и джелепи (търговци на добитък). Договорите за снабдяване на турската армия осигуряваt известна автономност на селището. Този факт в добавка към икономическия напредък през XVIII – XIX век, търговските договори и духовната вяра на котленци превръщат Котел в център на българската култура и образование, на борбата за църковна независимост и национално освобождение.

През 1812 г. тук е открито първото светско училище. След Освобождението през 1894 г. опустошителен пожар унищожава 4/5 от града. Само покрайнините, наречени Галата, оцеляват и дават представа за възрожденския облик на селището.Котел е град с красиви архитектурни образци от късното Възраждане. Снимка: Димитър Шиклев

Наречен е Котел по името на най-големия от изворите край града. През XVII-XVIII век градът става богат занаятчийски център със силно развита манифактурна промишленост. През XVIII-XIX в. тук има множество училища, църкви и манастири, почти цялото население е грамотно. Котел е родно място на цяла плеяда велики българи, оставили трайна диря в националната история - Софроний Врачански, Неофит Бозвели, Гаврил Кръстевич, Алеко Богориди, Стефан Богориди, Петър Берон, Георги Сава Раковски.

Градът е важен стопански, книжовен и културен център на България по време на Възраждането. Котел е град с красиви архитектурни образци от късното Възраждане и един от най-важните центрове на килимо-тъкаческото изкуство. Богатата история, възрожденската архитектура и красивата планинска околност привличат в този живописен планински град множество чуждестранни и български туристи.Котел е обявен за архитектурен исторически резерват.Снимка: Димитър Шиклев


Котел е обявен за архитектурен исторически резерват. Запазени са над 110 къщи от епохата на Възраждането. В Галатанското училище е уредена музейна експозиция на великолепни образци на килимотъкаческото изкуство. В Кьорпеевата къща е уреден етнографски музей.
 В Кьорпеевата къща е уреден етнографски музей. Снимки: Димитър Шиклев

Музеят на котленските възрожденци илюстрира живота и дейността на над 200 национални герои от този край. Природното разнообразие на Котленския регион е отразен в Природонаучния музей. В църквите “Св. Троица” и “Св. св. Петър и Павел” има запазени красиви дърворезби. В Котел се намира първата гимназия за фолклорно пеене и инструментална музика “Филип Кутев”.

+7
Автор: Още за къщата
Закони Нормативна база Коментари