Интер Експо Център

В рамките на изложение Техномебел, пред публика и жури, от 19 до 21 април над 100 участника от 30 гимназии демонстрират кулинарните си умения.

Изложение Техномебел, от 18 до 21 април, се превръща в притегателна точка за два основни сектора в българската икономика.

След повече от две години на очакване от бранша, Интер Експо Център отново ще отвори врати за утвърдения бизнес формат - ТЕХНОМЕБЕЛ.

От 30 март до 2 април в Интер Експо Център ще сме свидетели на българското строително изложение Архитектурно-строителна седмица, новия формат АТЕСТ Експо - посветен на едрата строителна техника и механизация и българското мебелно изложение ЕКСПОМЕБЕЛ.

Професионалното изложение ще се проведе от 10 до 13 ноември в Интер Експо Център.

На живо, върху 12 000 кв.м площ, при еднопосочно движение и минимална дистанция 1.5 м между посетителите, ще протече международният форум.

От 16 до 19 юни участниците в изложението представиха перспективите, иновациите и актуалните въпроси в строителния сектор.

На откриването ще присъстват представители на държавните и браншовите организации, свързани със строителния сектор.

Закони Нормативна база Коментари