Ниска стойност - висока ефективност

Фасадните топлоизолационни системи вече се наложиха като задължителен и необходим елемент.
15.11.2005
инж. Антон Николов, управител на “Алфатон Мрамор” ООД
640
фасада, технология, експандиран, пенополистирол, топлоизолационни
Източник: http://www.alfaton.bg/

Фасадните топлоизолационни системи вече се наложиха като задължителен и необходим елемент, както при строителството на нови сгради, така и при реконструкцията и обновяването на съществуващи такива. Тези системи не само намаляват значително енергийните загуби на сградите, но и създават оптимален микроклимат и  висок и постоянен комфорт в помещенията.

Фасадните топлоизолационни системи с изолиращ слой от плочи Експандиран Пенополистирол - ЕPS са най-широко използваните в Европа, а напоследък и у нас, поради високата им ефективност. Тези системи имат относително ниска стойност като материали и труд за полагане, а същевременно притежават отлични топлоизолационни характеристики, голяма дълготрайност и стабилност на проектните параметри през целия експлоатационен период.

За да се получи и гарантира ефективен и дълготраен резултат при експлоатацията на  една фасадна топлоизолационна система, тя трябва задължително да бъде правилно проектирана, като се обръща внимание не само на топлотехническите ґ показатели, но и на вида и качеството на материалите, съвместимостта между тях, и не на последно място, на правилната технология на полагане.

Компонентите на фасадната топлоизолационна система с плочи от EPS в общия случай са следните:


 • Полимер-циментово лепило за залепване на топлоизолационните плоскости към основата;
 • Топлоизолационни плочи от специален, за фасадно приложение, Експандиран Пенополистирол;
 • Дюбели за фиксиране на плоскостите;

 • Полимер-циментов състав за шпакловане на плоскостите;
 • Алкалоустойчива стъклофибърна мрежа за армиране на шпакловъчния слой;
 • Различни профили и елементи от ПВЦ, алуминий или стомана за оформяне на спесифични детайли по фасадата;
 • И накрая като завършващо покритие - подходящи за топлоизолационна система тънкослойни мазилки, най-често на минерална основа.

Характеристиките на тези компоненти трябва да отговарят на изискванията за влагане в топлоизолационна система, регулирани с ЕН 13499:2003.

Топлоизолационните плочи от EPS са основният компонент на фасадната изолираща система.  Експандираният пенополистирол е продукт от органичен полимер - стирол, от който при процеса на експандиране се получават гранули от пяна, клетките на която се запълват с въздух. Тези гранули се пресоват и залепвайки една за друга под действието на висока температура и налягане образуват устойчиви форми с различни размери, от които направо или след допълнителна обработка се получава готовият продукт. EPS като материал има отлични топлоизолационни свойства, тъй като повече от  90% от обема му е въздух. Тук е мястото да се отбележи, че експандираният пенополистирол може да бъде произведен от различни видове суровина (експандиращ се полистирол), с различни механични и топлотехнически характеристики, зърнометрия, плътност, в зависимост от приложението, за което е предназаначен - за фасадна топлоизолация, за лека топлоизолация, за такава, подложена на натоварване, за декоративни елементи, за шумоизолация, за опаковка и други. Не всеки вид EPS е подходящ за прилагане във фасадни топлоизолиращи системи.

Така нареченият “фасаден” EPS трябва да притежава определени свойства - нисък коефициент на топлопроводност, достатъчно високи механични якости - на опън, натиск, огъване, ниска водопоглъщаемост,  стабилност на размерите, устойчивост на огън, малко съпротивление на дифузия на водните пари. За да се получат  такива характеристики е необходима съответната суровина, както и стриктно спазване на конкретни изисквания при производството - за обемно тегло, зърнометрия, зреене, отлежаване на блоковете и т.н. Особено внимание трябва да се обърне на следните характеристики:
 


 • Достатъчно нисък коефициент на топлопроводност. Този параметър определя основната функция на материала - да възпрепятства максимално пренасянето на топлинна енергия. Общо взето, при повечето видове EPS този коефициент варира в тесни граници - от 0,035 до 0,041 W/mK.
 • Стабилността на размерите - минимални деформации във времето и при различни условия - влажност, температура, натоварване – да не се свива или деформира над определени минимални стойности, което да предизвиква нарушаване на целостта или на основната функция на системата.
 • Поведение при пожар - материалът трябва да е произведен от суровина, съдържаща инхибитори на горенето и при въздействие на пламък да се деформира, стопява, без да поддържа самостоятелно горене след отстраняване на пламъка - т. нар. самозагасващ материал. Хармонизираните европейски норми, както и старите норми във всяка една страна от Европа разрешават употребата на самозагасващ EPS в строителството в много широк спектър на приложение, при спазването на елементарни противопожарни изисквания.
 • Да имат достатъчно малко съпротивление на дифузия на водните пари. Това изискване е с цел евентуално кондензиралата през зимния период влага в конструкцията да може да излезе през периода на изпарението. В противен случай влагата остава и се натрупва вътре в конструкцията, влошава топлоизолационните способности и дори може да предизвика повреди в нея и на повърхността.Допълнително обработените плоскости подобряват сигурността, ефективността и дълготрайността на фасадната топлоизолационна система. Например плоскости с нут и перо, или с фалц за застъпване по краищата елиминират загубите на топлина през кантактните фуги между тях. Плоскости с награпена повърхност или с канали са с увеличена контактна площ с лепилата и шпакловките, така се постига много по-силна адхезия и оттам - устойчивост на системата.

Полимер-циментовите лепила и шпакловъчни смеси за топлоизолационни плочи от пенополистирол са сложни състави от цимент, кварцов пясък с определена и контролирана гранулометрия, други минерални и различни полимерни добавки, които придават необходимите им основни свойства – висока адхезия към повърхността на пенополистиролните плочи и към основата, висока механична якост, мразоустойчивост, пукнатиноустойчивост и еластичност.

Дюбелите за топлоизолация са обикновено от полиетилен или полипропилен с ко-полимери и със специална конструкция. Предназначението им е да фиксират залепените плоскости, докато лепилото набере окончателната си якост, както и при евентуални аварийни ситуации (земетресения, вибрации, бурни ветрове или други) - да предотвратят падането на плоскостите. Дължината на дюбелите трябва да бъде така подбрана, че да захващат поне 60 мм в здрава основа. Те могат да бъдат с разтварящ пирон или със законтрящи пера, в зависимост от вида на основата, в която се монтират.

Стъклофибърните армиращи мрежи се поставят в шпакловъчния слой и поемат опънните напрежения, възникващи в него от температурните деформации. Задължително условие при тях е влакната от стъклени фибри да имат необходимите якостни показатели и надеждно алкалоустойчиво покритие. То предпазва стъклото от разрушителното действие на силната алкална среда на циментовия разтвор - шпакловката.

Профилите за укрепване на ръбовете на сградата, за фуги, за връзка на топлоизолационната система с други повърхности по фасадата, не се третират от нормите за фасадна топлоизолационна система , но правилният им избор и правилната им употреба допринасят не само за по-добър външен вид на фасадата, но и увеличават устойчивостта и експлоатационния срок на системата.

Крайното покритие на една топлоизолационна система – фасадната мазилка освен декоративния си ефект има и функция да предпазва фасадата от външни въздействия. Тя увеличава здравината на системата и намалява проникването на вода от дъжд и сняг. Мазилката трябва да е подбрана така, че да не нарушава паропропускливостта на топлоизолационната система, цветът ґ трябва да бъде избран така, че да не поглъща допълнително слънчева радиация и така да натоварва с по-големи температурни деформации защитния слой на системата. За препоръчване са мазилките от светлата цветова гама, на минерална основа или със силикатни или силиконови добавки.

Правилното изпълнение на монтажа на фасадната топлоизолационна система е толкова важно, колкото правилния подбор и качествата на материалите в нея. Точното спазване на технологията на монтажа - вида, начина на изпълнение и последователността на операциите, както и добре конструираните и внимателно изработени детайли по фасадата - ръбове на сградата, страници на отвори, връзка с цокъл и подпрозоречни первази, прекъсвания и фуги, каменни облицовки са важна предпоставка и гаранция за безпроблемна, ефективна и дълготрайна експлоатация на фасадата.

Когато се избира фасадна топлоизолационна система, най-разумно е да се гласува доверие на малкото сериозни специализирани фирми в областта на топлоизолациите, които предлагат сертифицирани фасадни топлоизолационни системи и квалифициран монтаж от специалисти. Само така може да се получи компетентна консултация и съвет за правилен избор на топлоизолация, само така има гаранция, че материалите от системата са с подходящи за целта характеристики, качествени и съвместими.

Закони Нормативна база Коментари