Нулев километър

Преди десет години в наситеното с конфликти, но носещо и единение с общочовешките ценности българско време на преход, предложих на софийската общественост проекта ”Нулев километър”.
15.06.2007
Добрин Пейчев
1935
проект, архитектура, нулев километър

Автор: Добрин Пейчев( художник, доктор на изкуствата)
Архитект: Ангел Вълканов
Скулптор: Александър хайтов, Добрин ПейчевПреди десет години в наситеното с конфликти, но носещо и единение с общочовешките ценности българско време на преход, предложих на софийската общественост проекта ”Нулев километър”. Това бе едно изненадващо предложение, но според мен изключително навременно с оглед формиране на ново национално съзнание. Като опиша целта на проекта и мястото му в градската среда, ще се спра на някои от проблемите и ролята на определени фактори, заради които реализацията му бе отложена.

Идеята е създаване на пластична творба, обозначаваща нулевия километър на България. След внимателно проучване, отчитане на съществуващите в столицата дадености и контакти с всички заинтересовани институции бе определено място на пластичния знак. Той ще бъде изграден в градината зад Военния клуб в София пред кулата, отбелязваща основната точка на държавната триангулация на България. Поставен в центъра на столицата, на пластичния знак се дава значение на място, от което се измерват линейните разстояния по всички направления в България и до всички столици в света.
Художествената идея е създаване на идентична структура. В центъра на спираловидна алея, върху кръгла каменна основа се поставят четири елипсовидни метални огледала, ориентирани по посоките на света. Металните огледала имат формата на цифрата нула и в тях се оглеждат съседните културно-исторически обекти. По протежение на спираловидната алея се поставят каменни пейки, върху които се гравират имената на европейските и световни столици и разстоянията до тях в километри. Пейките се обозначават според посоката на конкретната столица спрямо центъра на пластичния знак. Обозначения има и в цветната настилка на алеята. Проектът е одобрен на сесия на комисия по културата към СОС на 27.ІV. 1999 г., и е съгласуван с Националния институт по паметниците на културата.

След оформяне на проектно-сметната документация и с помощтта на Сдружението на икономистите към Столичната община се пристъпи към неговата реализация. На този етап изненадващо се появи предложение от ДАГ за построяване на паметник на цар Самуил на отреденото за проекта “Нулев километър” място. Зад това предложение заставаше виден скулптор със силно лоби в ДАК и СОС. След много дискусии аргументирано бе отхвърлено предложеното място за този паметник, но това отклони ресурс, необходим за реализация на “Нулев километър”. Само споменавам, че многократно бях убеждаван да се откажа от проекта, като отбележа “Нулевата точка” вътре в катедралния храм “Св. Александър Невски”. Крайно неприемливо решение за въвеждане на светски и административни символи в храма, както и посегателство върху Българската православна църква и милионите вярващи християни.

От времето на описаните по-горе събития се случиха големи исторически промени. Българите бяхме поздравени като членове на НАТО и равноправни членове на европейското семейство. Затова с нова инициация на 22 юни - деня на лятното слънцестоене, заедно с уважавани специалисти и родолюлбиви българи поставям на дневния ред на столичната общественост и новата софийска управа реализацията на проекта “Нулев километър”.


Още за Добрин Пейчев

Автор: Добрин Пейчев
Закони Нормативна база Коментари