Ниско-енергийните сглобяеми къщи на „БГ Хаус”

Ниско-енергийните системи за строителство на еднофамилни къщи стават все по-популярни през последните години.
14.04.2014
"БГ Хаус"
2073
сглобяеми къщи, дървени къщи, къщи, нискоенергийни къщи, БГ Хаус
Нискоенергийна сглобяема къща на „БГ Хаус”
Източник: БГ Хаус, www.houses-bg.com

Ниско-енергийните системи за строителство на еднофамилни къщи стават все по-популярни през последните години. Факт е, че спестовният им ефект дава безспорни резултати като намалява в значителна степен сметките за отопление и климатизация на къщата.


Фирма „БГ ХАУС“ е производител на сглобяеми къщи и конструкции, които отговарят на изискванията и на нормите за енергоефективни сгради в ЕС.


Сред най-големите предимства на сглобяемите къщи на „БГ Хаус” са: 


  • кратък срок за производство и монтаж;
  • сухи процеси на строителството;
  • качество на изпълнение;
  • спазване на строителните норми;
  • без ограничения в размери и вида на конструкцията. 

 
Предимствата на ниско-енергийните сглобяеми къщи „БГ Хаус” бързо получиха популярност не само в България, но и в чужбина, където строителството на енерго-ефективни сгради вече е задължително. 


Ето пример за последователността на етапите при строителство на ниско-енергийна къща на „БГ Хаус”, сертифицирана по европейски стандарти.

Къщата се намира във Франция, близо до град Лион. Площта й е 136 кв.м. Монтирана е от „БГ Хаус” през 2012г. и е сертифицирана според френските норми за ниско-енергийна къща.

Проектът е разработен от местно архитектурно бюро. То осъществява  проверка на всички елементи, които ще се вложат в строителството още на фаза проектиране и подготовка за производство с цел покриване на нормите и изискванията за ниска енергийност на сградата.  Направени са и необходимите изчисления, за да се установи реалната нужда от консумация на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, помощни средства, производство на битова гореща вода и осветление. Вентилацията на къщата също е изпълнена от местна фирма.


Къщата по време на монтаж (етап груба конструкция - завършена)      Източник: БГ Хаус, www.houses-bg.com

Производството на къщата се осъществява в България, във фабриката в Брацигово. Срокът на подготовка на модулите за производство на изделията отнема  около 15 – 20 дни. Конструкцията на къщата е от префабрицирани панели, изработени от дървена рамка, с изолация 200мм, затворена от двете страни с OSB плочи. Допълнително на обекта се поставя още 50мм изолация. 


Подовата основа на къщата е изпълнена на място от дървени греди, с изолация 300мм. Може да бъде изготвена предварително под формата на панели.


Завършен монтаж на дограма, съобразен с нормите за въздухонепроницаемост и водонепропускливост. Източник: БГ Хаус, www.houses-bg.com

Дограмата  също е произведена във фабриката на „БГ Хаус”. Тя е дървена, от трислойно слепени профили, тествана във френска лаборатория за устойчивост на климатични условия и с направени топло-технически изчисления, които я класифицират като ниско-енергийна дограма. Монтира се на обекта от специалисти на българската фирма. Монтажът на дограмата е от основно значение за постигане на високите норми за енергийна ефективност на сградата, защото именно с него се уплътняват голяма част от фугите в обвивката на къщата. Всички елементи, които преминават сградната обвивка /вентилационно тръби, захранващи електрически кабели, тръби на камина и т.н./ трябва да бъдат монтирани с допълнителни маншони, които уплътняват фугите от монтажа и елиминират инфилтрацията на въздух.


Къщата по време на монтаж (етап външна обшивка и дограма)      Източник: БГ Хаус, www.houses-bg.com

По време на строителството и при завършване на всички довършителни дейности по къщата са направени задължителни тестове, които проверяват дали сградата е „уплътнена“ и дали отговаря на изискванията за ниско-енергийност на сградите. Тестовете за въздухонепроницаемост установяват степента на инфилтрация на въздух в сградата. Стандартът изисква изтичането на въздух (инфилтрацията) през неуплътнени връзки да е по-малко от 0.6 от обема на сградата за час. Още при първоначалния тест /по време на строителството/ резултатът от т.нар тест „Blower door“, с който може да се проследи за пропуски при монтажа и заскочването на паро-дифузното фолио, резултатът е 0,32h.


„БГ ХАУС“е производител на сглобяеми къщи и конструкции, с над двайсет години опит в областта. Портфлиото му включва десетки построени къщи в България, Франция, Кипър, Гърция. През 2012г фирмата построи и пасивна къща в Германия, проектирана от българско архитектурно студио /АРХЕ/. През 2013г. фирмата реализира и сглобяема индустриална сграда във Франция, произведена и монтирана в съотвествие с нормите за енергийна ефективност.
 

Автор: "БГ Хаус"
Закони Нормативна база Коментари