Какво представляват релетата за време?

Ролята на релетата за електричество е да се задействат, когато изтече определен интервал от време. Това ги прави широко използван елемент в електротехниката, а приносът им за гладкото изпълнение на редица задачи е безспорен.
29.04.2021
elx.bg
1951
електричество, релета за време, времереле, ел.вериги
Източник: www.elx.bg

Електротехниката е сложна наука, която разкрива пред нас безкрайно много възможности, от които да се възползваме. Различните видове устройства за електричество се интегрират добре при различни съоръжения, техники, инсталация и ел. вериги, като тук е добре да сме напълно наясно с принципа им на действие и наличните функционалности.

В онлайн магазин за електроматериали elx.bg ще откриете различни продукти от този вид, част от които са и с изключително функционалните времерелета. Отличават се с множество предимства и могат да се организират в схема с различна сложност. Това прави тяхната употреба свободна, а конфигурирането им в електричеството безпроблемно.

 
Сн.1  Времереле закъснение при включване ZR5 24-240V AC/DC 1CO 8A/250V
Сн.2 Времереле закъснение при изключване AMPARO 24VAC/DC, 230VAC 1CO 5A     Източник: www.elx.bg


Какво представлява релето за време ?

Преди да се закупим подобен компонент за електричеството, е нужно да се запознаем отблизо с неговия принцип на работа и основното му предназначение. Функциите му се определят като “гъвкави”, защото е възможно да участва в различни устройства, стига параметрите му да съответстват на конкретната електрическа верига. Също така се предлага в доста разновидности, като всяка една, от които се отличава със специфичното си приложение и технически параметри.

Най-общо казано, ролята на релетата за електричество е да се задействат, когато изтече определен интервал от време. Това ги прави широко използван елемент в електротехниката, а приносът им за гладкото изпълнение на редица задачи е безспорен. С тяхна помощ се осъществява лесното управление на някои системи, също както и организирането на ел. вериги с различна степен на сложност. Сред най-често използваните релета са механичните, като при тях работният цикъл е седмица, дни или часове. Продължителността на цикъла е 24 часа, а превключването от лятно на зимно време е ръчно.


Времереле мултифункционално ZR5 12-240VAC/DC 2CO 8A/250V     Източник: www.elx.bg

Какъв е принципът му на работа ?

Благодарение на устройства като релетата за време за циклично свързване, животът ни бива значително улеснен. Времерелетата за електричество имат голям принос за създаване на даден режим на експлоатацията на някои домакински уреди като:
●    Хладилника;
●    Пералнята;
●    Системата за поливане на градината;
●    Кухненски таймери и прочее.

Релетата помагат за това да бъде създадено времево забавяне за изключване и включване на конкретни сигнали и реализирането на тяхната последователност.


Според принципа си на работа се делят на няколко вида - с часовник (не зависят от силата на напрежение), с електромагнитно ускорение, електромеханични, с мотор, с хидравлично и пневматично забавяне и др.

Къде да открием качествени електроматериали ?
В elx.bg ще откриете електромеханични инструменти и компоненти за електричеството, които намират отлично приложение в бита. Възползвайте се от разнообразието на релета за време и купете изгодно.

Автор: elx.bg
Закони Нормативна база Коментари