басейн

Природата на водата е такава, че е възможно тя да се използва поне още един сезон.

Методите за безхлорна профилактика на водата в басейна оказват благотворно въздействие за комфорта и здравето на ползвателите.

7 най-важни съвета за вътрешните басейни

14.12.2017
Константин Димов
1910

Най-важното им предимство e, че ги ползвате целогодишно

Методите за безхлорна профилактика на водата в басейна оказват благотворно въздействие за комфорта и здравето на ползвателите.

Защо се слага хлор в басейна

15.06.2015
Константин Димов
2117

Водата в басейна има нужда от хигиена, поддръжка и контрол.

Поддръжка на басейна през всички сезони

14.06.2014
инж. Полина Петкова
1046

Правилната експлоатация на системите на вашия басейн, е ключът към тяхната безпроблемна работа години наред.

Нова пазарна алтернатива, която става все по-популярна през последните години.

Плувните басейни са едни от най-големите консуматори на електрическа енергия в една къща.

Закони Нормативна база Коментари