въздух

Пречиствателите на въздух – сигурен помощник в битката срещу домашния прах.

В бои, лакове, килими и мебели дебнат опасности за здравето. Как да ги избегнем?

Обикновената вентилация може да доведе до кондензация, прекалено количество влага и високи нива на въглероден диоксид във Вашия дом.

Енергоспестяващите свойства и високата степен на уплътняване на дограмата от РVС профили изискват и съответен начин на проветрение.

Закони Нормативна база Коментари