сграда

Къщи близнаци, Косанин дол, София, е проект на студио ФУНКТ.

Къщата се намира в едно изключително красиво място - с. Емона.

Изградена е първата нискоенергийна къща в София, съгласно европейските стандарти и изисквания за енергийна ефективност с енергиен паспорт и протокол от тестове за плътност.

Свидетели сме на все по-висок ръст на енергопотребление в световен мащаб. Oгромна е консумацията в Индия и Китай, най-вече поради бурното развитие на индустрията там.

Днес сравнително често се среща ситуацията, в която трябва да избираме дали да запазим и реконструираме старата къща или да я заличим напълно, като построим съвършено нов дом.

За любовта към историята в една къща

15.07.2006
Весела Маркова
1030

Да запазим традицията днес е особено важно, тъй като вече все по-рядко се обръщаме към корените си и неусетно попадаме в плен на съвременните глобални течения.

Практическото прилагане на когенерацията е по силите на малки и средни инвеститори, като по високата цена на първоначалните разходи се компенсира от бързата възвращаемост. Това се дължи на заложената на законово концептуално ниво идея, задължаваща  електрическите компании да изкупуват екологически чистата електроенергия, произведена от такива източници

Характерната функционална обвързаност на архитектурно-планировъчното  решение на сградата с двора, улицата и с цялостната градоустройствена структура на селището, говори за поредица от строителни методи и  правила, които местният майстор е познавал и творчески прилагал.

Закони Нормативна база Коментари