Покрив

Един красив метален покрив

15.07.2008
Ви Джи ЕФ
1287

Ние от VJF вече 15 години сме ви партньори при взимане на решения какъв да бъде вашият покрив.

по препоръките на Devorex.

Вече десет години на българския пазар по западна технология и ноу-хау “Брамак” произвежда продукт, който е на световно равнище.

Покривни градини

15.06.2008
ЕС ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
175

В момента акцентът върху подобряване качеството на живот в градска среда направи тази тема по-уместна от всякога. Градините на покрива отговарят на целите за подобряване качеството на въздуха в градовете като смекчават парниковия ефект, резултат от бурното развитие на цивилизацията.

„Живите” покриви и зелените фасади са лесно решение, което може да бъде вградено в сградите с цел намаляване на топлината и повърхностното оттичане при проливен дъжд и увеличение на биоразнообразието, като по този начин ще се повиши важността на ландшафта на урбанизираните територии.

Отводняване на покривите

15.10.2007
aрх. Павел Попов
1348

Независимо дали покривите са скатни или хоризонтални (неправилно наричани плоски), дъждът и стопеният сняг трябва да бъдат отведени до терена, в уличната канализация, в специални резервоари.

През есенните бури има опасност отводнителните системи да се запушат и задръстят от есенния листопад. “Брамак” предлага сигурно решение: специална предпазна решетка за улуци.

Покривът „PRESTIGE”, престижен и надежден!

31.07.2007
Ви Джи Еф Изосистеми” ООД
219

Съграждането на красиви, естетични и значими постройки е било цел и вдъхновение на хората през различните епохи. Днес съвременният човек се възхищава,  възхвалява и почита тези достижения на своите предци

Керамичните покриви - ефективна защита

15.07.2007
Митко Митев - продуктов мениджър...
1371

Керемидите на Керамична Къща Стралджа са изработени изцяло от глина, добивана от находища с уникален състав - без примеси на варовици, с висока пластичност и чистота от вредни примеси и високо съдържание на желязо.

Покривът на първо място трябва да изпълнява защитна функция. Това е и една от основните цели, които “Брамак” си поставя през дългогодишното си присъствие на българския пазар.

ОНДУЛИН под керемида

07.04.2007
Ондулин България
794

„Ондулин под керемида” е съчетание на естетиката и тра дицията с надеждността и дълготрайността. Покривите придават специфичен, неповторим облик на сградите, дори и на цели градове. Да се запази този облик със съвременно техническо решение и изгодна цена, това е първото качество на системата „Ондулин под керемида.”

От край време хората отъждествяват необходимостта си от място за живеене с израза “да имаш покрив над главата си”.

Топлоизолация на покриви

15.02.2006
Георги Балански
498

Все по-често се налага таванското помещение, намиращо се непосредствено под покрива да се превърне в удобно за обитаване, с което използваемата площ в жилището се увеличава.

Покривът, битумните керемиди и още нещо...!

15.02.2006
инж. Ива Германова
792

Покривът или петата фасада, както често го наричаме, може да бъде прекрасен, но може да ни заприлича на прекрасно лице със зле направена прическа или въобще липсваща такава.

“Където е текло, пак ще тече”

15.02.2006
Стоил Нешев - търговски представ...
1055

Какво трябва да знаем за ремонта на покрива?

Водоотвеждащи системи за покрива

15.02.2006
Стоил Нешев - търговски представ...
1052

Водоотвеждащите системи за покриви, или иначе казано улуците и водосточни тръби, са жизнено необходими за всеки покрив по нашите географски ширини.

Закони Нормативна база Коментари