лакове за дърво

Дървените повърхности като настилки, огради и облицовки са сред най-застрашените екстериорни елементи, тъй като са подложени целогодишно на атмосферни въздействия. Ето защо, дървените повърхности трябва да се обработят още преди монтажа им.

Едва през последните години технологичният прогрес довежда до разработката на различни препарати за сигурна защита на дървото.

Как да изберем лакове и масла за дърво

15.05.2015
Константин Димов
1609

Един обикновен безцветен лак не е достатъчен за пода.

Броня за дървото – от лак, грунд или боя?

14.08.2013
Антоанета Салфидж
14304

Всъщност правилният въпрос е не дали да използваме защитни средства за дървото, а какви да се те.

Тъй като дървесината е материал, който е предпочитан за конструктивни, интериорни и екстериорни решения, той трябва да премине през обработка, която удължава неговия живот.

Закони Нормативна база Коментари