основи на сгради

Хидроизолация на основите - необходима инвестиция ли е?

14.03.2013
Димитър Мотикарски, Мениджър стр...
2497

Хидроизолацията в основите на сградата е необходима независимо от вида, предназначението или големината на сградата.

Той е участъка, подложен на най-голямо водно натоварване и е изложен на въздействието на дъждовната вода, топящите се снегове и водата от напоителните съоръжения.

ОСНОВИТЕ – основен проблем

10.01.2007
Доц. д-р инж. Добрин Д. Денев - ...
1114

Всяко ново строителство, вкл. изграждането на всяка къща, започва с основите. С това се започва. Но то се предшества от проучване и проектиране на обекта, като първостепенна по важност и по време задача се явява оценката дали предвижданата сграда да може се построи върху дадения терен.

Хидроизолация в основи с битумни мембрани

15.03.2006
инж. Валентин Василев
2105

Изпълнение на изолационни работи в основи с битумни мембрани.

Хидроизолации в основи с мазани изолации

15.03.2006
инж. Валентин Василев
1269

Описание и решаване на проблемите.

Закони Нормативна база Коментари