Ремонт на скатни покриви

След края на зимата и бушуващите ураганни ветрове за много от собствениците ремонтът на покрива се оказва приоритет.
01.06.2018
Екатерина Бонева
3919
керемиди, покрив, улуци, скатни покриви, ремонт на покрив
Вентилационни керемиди
Източник: www.moiatamansarda.bg

Покривът е онази част от сградата, която е изложена на постоянно въздействие на атмосферните влияния – интензивни валежи от дъжд и сняг, градушки, вятър, ултравиолетови лъчи, свличане на сняг, замръзване и какво ли още не.

След края на зимата и бушуващите ураганни ветрове за много от собствениците ремонтът на покрива се оказва приоритет. Природните стихии често пъти причиняват множество щети на покрива. Дали става въпрос за повредени или разместени керемиди, деформирана покривна конструкция или неправилно приложение на материалите, подценяването на което и да е от тези фактори със сигурност ще доведе до пагубни последици. Дори и привидно проблемът да изглежда маловажен, вземането на своевременни мерки може да предотврати нуждата от цялостен ремонт и свързаните с това скъпи инвестиции.

Покривите се различават по вид, форма и размер. Независимо от това обаче, рано или късно се налага да прибегнем до неговия частичен или цялостен ремонт.
Извършването на подобни ремонтни дейности трябва да гарантира: Отстраняване на възникнали течове по покрива


  • Кратки срокове на изпълнение
  • Максимално дълъг период до следващия ремонт
  • Икономичен бюджет
  • Минимални щети на подпокривното пространство
  • Запазване на естетичната визия на покрива

Установяване на причината за настъпилите повреди
Първата стъпка при ремонта на вече съществуващ покрив е установяване на точната причина за настъпилите неблагоприятни последици, които може да се дължат на редица фактори, сред които неправилно приложение на материалите, разместени от силен вятър или счупени от градушка керемиди, повредена покривна конструкция, поради разрушаване или деформация на носещи елементи, използване на керемиди с ниска устойчивост, неправилно оформени детайли (обшивки, улами, стрехи, свързвания с калкани), неподходящи наклони на покривните скатове, разрушаване на подпокривната мембрана, неправилна вентилация в пространството между керемидите и дъсчената обшивка, липса или неправилна поддръжка на покрива и др.


Елементи на покривната система    Източник: www.bgpokrivi.com

Какъв ремонт ще се наложи?
Обхватът на ремонтните дейности зависи от конкретното състояние на покрива. Изпълнението на съществени изменения по него, без сериозни инвестиции е трудно постижимо, поради факта, че той вече е изграден по определен начин. Никак не би било лесно например, да се променят наклоните или да се осигури оптимална вентилация с масово предлаганите на пазара материали.

Има обаче ситуации, които могат да се решат с частичен и далеч не толкова сложен ремонт. Понякога е нужна подмяна само на отделни керемиди, без да се налага ремонтиране на целия покрив. Видът на материала, от който са направени е от съществено значение, с цел да се избегне пренатоварване на летвената скара и цялата подпокривна конструкция. Добре е също така да се знаят точните цвят и наименование на керемидите. По този начин лесно може да се снабдим с конкретния модел и количество от фирмата-доставчик. Преобладаващ процент от производителите поддържат продуктовия си асортимент и без проблем могат да осигурят подмяна на компрометираните керемиди. В противен случай, най-добре би било да закупим близки по разновидност и цвят керемиди – все пак не бихме искали покривът да изглежда на разноцветни петна!

Често пъти обаче, поради една или друга причина се налага подмяна на всички керемиди. При подобни ситуации е много важно да се направи оглед и оценка на състоянието на летвената скара, с цел да се определи периодът, след който би могло да се наложи следващ ремонт. Ако дървеният материал е здрав, не е изметнат или изгнил, просто нареждаме новите керемиди и аксесоари. Тук трябва да се подчертае, че продуктовите линии на производителите варират по отношение на големина и формат. Тези фактори не бива да се подценяват, тъй като големината на керемидите може да изисква прекрояване на летвената скара, което разбира се е свързано с повече време и разходи за дървен материал. Вече се предлагат и керемиди с променливо застъпване, които могат да се напасват една спрямо друга с по няколко сантиметра нагоре или надолу по носещите летви. По този начин не само ще си спестим пренареждане на скарата, но и ще имаме покрив с правилни пропорции и елегантна визия.


Оценка на състоянието на летвената скара     Източник: www.luxury77.com

Най-лошият вариант е когато се налага да подменим целия покрив. Прибягването до подобен цялостен ремонт означава, че дървената конструкция на покрива е изцяло повредена и трябва да се подмени преди да се наредят каквито и да е керемиди върху нея. Не бива да забравяме, че най-благоприятният момент за тези дейности са летните месеци. Нестабилните настроения на пролетта и дъждовната есен може да усложнят плановете ни. Все по-често се налага таванското помещение, намиращо се непосредствено под покрива да се превърне в удобно за обитаване пространство, с което използваемата площ в жилището се увеличава. Така или иначе се е наложила цялостна подмяна на покрива и ако сме взели такова решение, то това е най-благоприятният момент. Скосените тавани, покривни прозорци и капандури придават особено очарование и романтична нотка на тези помещения. Освен това те предоставят повече уединение, в сравнение с помещенията от долните етажи, поради което са предпочитано място за обособяване на младежка стая.

Всичко това обаче не би могло да се случи без отлично изпълнена топлоизолация на покривната конструкция. В противен случай зимните студове ще правят крайно некомфортно обитаването на таванското помещение, а през лятото то се превръща в сауна. Необходимостта от добра топлоизолация на сградата не отпада и когато таванското помещение не се обитава. Когато става въпрос за топлоизолационни системи е важно да се използват комплексни решения, тъй като те включват подходящо подбрани и отлично съчетаващи се изолационни материали. Това от своя страна гарантира максимално качество и ефективност на изолацията.

Осигуряване на правилна вентилация
Покривът е сложна система от компоненти, която далеч не включва само керемиди. Често пъти покривът може да се повреди в резултат на разрушена подпокривна мембрана и неправилна вентилация на подпокривното пространство. Проникването на вода под керемидите може да увреди дървената конструкция на покрива, или в най-лошия вариант – да предизвика теч във вътрешността на сградата. Ето защо тук трябва да се търси възможно най-добрата алтернатива по отношение на използваните материали. Високата термоустойчивост на материалите също е от важно значение. През летния сезон температурата под керемидите може да достигне 100°С, при която некачественото подпокривно фолио буквално става на прах и излага на риск не само дървената конструкция на покрива, но и нас самите. За препоръчване е да се използва монолитна подпокривна мембрана, която осигурява дифузионно отвеждане на парите. Вече се предлагат и вентилиращи керемиди, осигуряващи правилно отвеждане на водните пари между керемидите и фолиото, като по този начин възпрепятстват образуването на кондензна влага. Те имат специфична форма и се най-често се поставят на втория и предпоследния ред. Употребата на вентилационна лента под капаците и комбинирани вентилационни елементи за улуците пък ще гарантира правилен поток на въздуха и успешното му отвеждане извън подпокривното пространство.

Да се подсигурим да следващата зима
Цялостната подмяна на покрива е удобен момент да помислим не само за нови керемиди, но и за тяхното надеждно закрепване, така че да не поддадат при по-силен вятър. Това е от особена важност в случай, че сградата се намира на по-висока надморска височина и в регион, за който са характерни обилни снеговалежи. За целта може да си послужим с различни фиксиращи скоби и снегозадържащи системи, които способстват за постепенно разтопяване на снега и възпрепятстват свличането на обемно количество снежна маса наведнъж. Сега е моментът да мислим практично и да предвидим всички необходими детайли – все пак липсата на подобни системи би могла да застраши човешки живот, а също така и да компрометира стрехата и улуците.

Ремонтът на скатния покрив е важна инвестиция, която трябва да се обмисли добре и да се изпълни с възможно най-качествените материали. Подобни проекти винаги се извършват от специализирани фирми, разполагащи с нужните инструменти и оборудване и след щателен оглед и адекватна оценка на конкретния покрив. 

 

Автор: Екатерина Бонева
Закони Нормативна база Коментари