монтаж на дограма

Информираният избор е от ключово значение при избора на всички видове продукти и услуги, но при някои от тях – каквито са прозоречните системи – доброто предварително проучване е от критично значение.

Монтаж на PVC прозорци и врати

15.03.2006
Георги Костов - Евроал ООД
2153

Поради нарастващите изисквания в строителството, спазването на установени норми придобива все по-голямо значение.

Закони Нормативна база Коментари