Методи за проветрение в РVС системи VEKA

Енергоспестяващите свойства и високата степен на уплътняване на дограмата от РVС профили изискват и съответен начин на проветрение.
15.11.2005
ВЕКА България
1436
вентилация, дограма, проветрение, обмяна, въздух
PVC системи VEKA
Източник: https://www.veka.bg

Енергоспестяващите свойства и високата степен на уплътняване на  дограмата от РVС профили изискват и съответен начин на проветрение. В зависимост от конкретната ситуация се препоръчват различни способи за  допълнително проветрение при затворен прозорец.


Проветряване чрез обков "Sigenia vario". Крилото се изтегля на 8 мм успоредно спрямо касата и подсигурява обмен на въздух
 


 


 


 


 


 


С проветрението се постигат следните ефекти:


  • поддържа се качеството на въздуха в помещението и се осигурява здравословен климат
  • осигурява се приток на свеж въздух
  • посредством циркулацията на въздуха се премахва опасността от появата на конденз и мухъл

Така напр. изискванията  за проветрение на жилища по DIN 1946- част 6 предвиждат  обмен на въздух от 0,5 l/ h  за единица жилищна площ.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОВЕТРЕНИЕ
Хигиенните норми предполагат приток от 10-25 м3/ h  пресен въздух за човек. Помещение, в което се намират 3 души, изисква приток на 60 м3 свеж въздух. Това означава, че на час от 50 до 80% от количеството въздух трябва да се обновява, което става чрез проветрение.
 


  
Проветрителна лайсна

“Ударно” проветрение /чрез “течение”/
При този метод се отварят противоположно разположени прозорци и за около 10 мин. се подменя въздухът в помещението. Този начин на проветрение е особено препоръчителен през зимата, тъй като при бързото проветрение стените, подовете и мебелите не губят много от температурата си. При затваряне на прозорците помещението се загрява отново сравнително бързо, което пък от своя страна е свързано с по-малко енергийни разходи.

Продължително проветрение
Осъществява се чрез оставяне на отворени в определено положение прозорци. Обмяната на въздуха в такъв случай става за около 2 часа.

  


Проветрителна клапа 

Допълнително регулируемо проветрение
За осигуряване на регулируем и нерегулируем  приток на въздух при затворени прозорци германската фирма VEKA, световен лидер в производството на профили за РVС дограма, предлага следните системни решения.

1. Проветрителни лайсни в стъклопакета, даващи възможност за дозиране притока на свеж въздух.  Те позволяват да се избегне образуването на конденз, намаляват влагата и предпоставките за мухъл. Притокът на въздух зависи от броя на прозорците, разликите в атмосферното налягане /температура, вятър/. В лайсната е интегрира противонасекомна  защита.

2. Комплект проветрителни клапи по фалца на крилото “Regel Air”. Комплектът се състои от две единични клапи от по 125 мм дължина и 3 специални уплътнителя по 250 мм всеки. Клапите са с различни противотежести и реагират различно според силата на вятъра. Монтират се в горния край на касата, а срещу тях едно от уплътненията със специален език. Другите две уплътнения  без издаден език се монтират вляво и дясно долу и осигуряват приток на свеж  въздух и циркулацията между касата и крилото и през клапите – в помещението. Течение не се образува и се спазват изискванията за енергийна ефективност.Горен проветрител


3. Проветрител 
Монтира се обикновено на касата в долния или горния край.  Позволява отваряне и затваряне. Съдържа мрежа против проникване на насекоми.

  
Проветрител

4. Ограничител за степента на отваряне на прозореца при нормално и двуплоскостно отваряне

 


Ограничител за отваряне

5. Шумозащитен проветрител (въздухообменник)
Използва се при помещения с висока степен на шумонатоварване и шумозащитни прозорци. Притокът на въздух се осъществява с модерни проветрителни системи и се регулира по електронен път.

6. Проветрение посредством използване на модифицирани уплътнители.
В зависимост от потребността от свеж въздух се предлагат следните решения:
а. стойност на проветрение 0,53 м3/hм


  •   горе хоризонтално на касата замяна с по 5 см уплътнител   с арт. №  112.300 от ляво и от дясно.
  •   горе хоризонтално на крилото по средата 10 см уплътнител с арт. № 112.300

б. стойност на проветрение 0,90 м3/hм


  • горе хоризонтално на касата замяна с по 10 см уплътнител с арт. №  112.300 отляво и отдясно.
  •  горе хоризонтално на крилото по средата 20 см уплътнител с арт. № 112.300

в. стойност на проветрение 0,67 м3/hм


  • четири отводнителни отвора в долния край на касата 5 х 32 мм
  • четири отвора горе на крилото 5 х 25 мм в областта на застъпване
  • 100 мм уплътнение с арт. № 112.300 хоризонтално горе в средата .
Закони Нормативна база Коментари