Роберт Бош ЕООД - Направление Термотехника

Бизнес адрес

София 1407, бул. Черни връх 51 Б

 

За контакти

Тел.: +359 2 960 10 81

 

Лице за контакти

Фирмена информация

Дружеството Бош Термотехника ГмбХ покрива сектора Термотехника в рамките на Бош-групата. Със своя оборот от общо 2,9 милиарда Евро то се числи към водещите производители на системи за отопление и топла вода в световен мащаб.

Закони Нормативна база Коментари