Жилища без влага

Сухите стени са предпоставка за здравословно и уютно живеене.
15.01.2006
Логос трейд ЕООД
2832
влага, комфорт, конденз, стени, студ
Необходимо е определено отношение t° - влажност.
Източник: Логос трейд ЕООД

Сухите стени са предпоставка за здравословно и уютно живеене. Влажните стени застрашват здравето на живущите  и целостта на сградата. Освен това,  за отопление на жилищните помещения трябва да се изразходва значително повече енергия, защото влагата влошава изолационните свойства на стените и поетата влага  трябва да се изпари чрез отопление.

За да можем ефикасно да подходим към щетите, нанасяни от влагата, да можем  да ги отстраняваме и предотвратяваме, трябва да познаваме някои строително-физични закономерности и естествено да се съобразяваме с тях.

Щети от влага, вследствие конденз (оросяване) по стените и таваните, се появяват тогава, когато или повърхностната температура е прекалено ниска по отношение влажността в помещението, или изобщо имаме прекалено  висока влажност. Тези щети стават видими обикновено чрез  оцветяване или плесенясване на стените.

ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ НА ВЪЗДУХА В ЖИЛИЩНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ
За достигане на приятен жилищен комфорт е необходимо да се постигне определено отношение между температурата и влажността.

Помещения с температура между 18 и 22 оС могат да се класифицират по отношение на относителната влажност на въздуха както следва:


  • под 45 % - сухи помещения
  • от 45 % до 60 % - нормално влажни помещения
  • от 60 % до 80 % - влажни помещения
  • над 80 % - мокри помещения


Според начина и продължителността на използване през студеното годишно време се препоръчва, като приятни и достатъчни следните температури:


  • всекидневна - 20 до 23 оС
  • спалня - 16 до 17 оС
  • кухня - 18 до 20 оС
  • баня - 20 до 24 оС
  • килер, коридор, тоалетна - 15 до 17 оС


OTKЪДЕ ИДВА И КЪДЕ ОТИВА ВЛАГАТА?
В едно четиричленно домакинство може да се отдели дневно около 13 литра вода под формата на водна пара: издишван въздух до 8 литра; чрез готвене до 2 литра; чрез къпане, пране и т.н. до 3 литра. От мокри кърпи в банята се отдава влага на околния въздух, също и водата от цветя и аквариум.


Произведената в жилищните помещения влага се стреми да се разпространи към по-сухи области в жилището. През зимата студеният въздух винаги е по-сух от топлия в жилището. Влагата се устремява (придвижва) навън, в достатъчни количества, обаче, само чрез съществуващите вентилационни отвори във външните стени. Вентилационни отвори са фугите на врати и прозорци, както и отворените прозорци.  Преминаващото по дифузионен път през стените количество влага е толкова малко, че почти не допринася за обезвлажняването на жилищните помещения. По-скоро от постоянната висока влага в помещенията се овлажнява незащитената повърхност на външните стени.

КОГА СЕ ПОЛУЧАВАТ ЩЕТИ ОТ ВЛАГА?
Ако влагата не може да излезе от помещението - затворени врати и прозорци, уплътнени фуги - то влажността на въздуха в помещението постоянно се покачва. Всички поемащи влага предмети в помещението предизвикват изравняване на влажността, т.е. бавно покачване на относителната влажност. Тези акумулатори на влага са: тапетите, горните слоеве мазилка, пердета, завеси, килими, легла, спално бельо, дрехи, тапицирани и дървени мебели.

В една спалня с около 48 м3 обем, въздухът съдържа при температура 16 оС и относителна влажност 50 % около 326 гр. вода. Двама спящи отдават за 1 час около 80 грама вода; за 8 часа сън това са общо 640 грама. Това водно количество с нарастване на влажността се поема от влагопоглъщащите кондензатори. Въздухът може да поеме само част от това количество. През деня кондензаторите отдават влагата си на въздуха, водата се изпарява. Това става само в случай, че помещението се отоплява. За отвеждане на влагата, помещението трябва да се проветри. При липса на отопление и вентилация, помещението бързо се превръща в мокро помещение. По този начин щетите от влага са предварително програмирани.

КЪДЕ СЕ ПОЛУЧАВАТ ЩЕТИ ОТ ВЛАГА?
Най-силно застрашени са студените повърхности в едно жилище:
- външните ъгли на сградите
- външните стени зад мебелите
- топлинните мостове

ПРОБЛЕМЕН СЛУЧАЙ: ВЪНШЕН ЪГЪЛ  НА СГРАДА
В ъглите на помещенията, образувани от две външни стени, често се получава овлажняване вследствие отлагане на водна пара и то много по-бързо, отколкото по повърхността на самите стени. Това явление е лесно обяснимо: ъгълът на стаята е по-студен от стените.

На малка област за поемане на топлина отвътре противостои голяма област на топлоотдаване отвън. Около външния ъгъл вее топлоотдаващ вятър, във вътрешния ъгъл липсва топлодвижеща въздушна циркулация.

ПРОБЛЕМЕН СЛУЧАЙ: ШКАФ НА ВЪНШНА СТЕНА
Външните стени зад шкафове и други мебели, стояши плътно до стените, са особено застрашени от влагата, както и съдържанието на тези мебели. Мебелите действат като дебел изолационен слой, стайната  топлина се задържа и не достига до стената, липсва въздушна циркулация - стената се охлажда.

Още при 38 % влажност върху стената зад шкафа се отлага вода. При нормална влажност на въздуха от 50 % шкафът заедно със съдържанието се навлажнява, кoгато стои в ъгъла, образуван от две външни стени. В ъгъла става толкова студено, че месеци наред се отлага влага. Влагата прониква през боята или тапетите в мазилката и зидарията и остава там дотогава, докато температурните условия не се променят. Една вътрешно навлажнена стена провежда много по-бързо скъпо струващата топлинна енергия, отколкото сухата стена.

ПРОБЛЕМЕН СЛУЧАЙ: ТОПЛИНЕН МОСТ
Топлинните мостове са локално ограничени места в стени и тавани, които показват по-висока топлопроводимост, отколкото останалата повърхност. Те могат да бъдат:
- фуги в хоросана на топлозидарията
- шпакловани връзки между тухли и изолационни плочи
- укрепителни връзки на зидарията /гвоздеи, болтове, буци от хоросан или лепило/
- бетонни греди при бетонно носещи тавани
- бетонни щуцове
- неизолирани каси за щори /роладенкастени/
- бетонни пояси между стена и таван
- колони, подпори, усилвания от бетон и метал в стената и тавана
- бетонни плочи, преминаващи в тераса или балкон

По-високата топлопроводимост в областта на топлинните мостове предизвика по-ниска повърхностна температура, отколкото окръжаващите повърхности. Когато помещението се отопли, мястото на топлинния мост се затопля много слабо. На студените повръхности при по-висока влажност лесно се отлага влага и се промокря стената, както и се създава възможност за растеж на плесенни култури.

Автор: Логос трейд ЕООД
Закони Нормативна база Коментари