Тревна площ в градината

Тревната площ, не¬зависимо от това дали е нова или стара, изисква редица рутинни процедури, за да изглежда добре и не е част от градината, която ще достигне етап, в който няма нужда от грижи.
15.06.2011
ланд. арх. Анита Янева
904
озеленяване, градина, тревна площ

Почти всяка градина, независимо от размера и формата, има част с тревна площ. Добре поддържаната трева обогатява градината. Добрата трева в градината трябва да бъде едновременно практична, декоративна, да е устойчива на суша и вода, така че да изглежда добре през всички сезони на годината. Тревната площ, независимо от това дали е нова или стара, изисква редица рутинни процедури, за да изглежда добре и не е част от градината, която ще достигне етап, в който няма нужда от грижи. Тя трябва редовно да се подхранва, напоява, да се почиства от плевели и мъхове, да се поддържа механично.
 


Двата основни начина за правене на тревна площ са посредством засяване на тревна смес или чрез полагане на чим. Първият етап е подготовката на терена. Прекопайте и отстранете плевелите, камъните, строителните отпадъци. Ако почвата се нуждае от обогатяване, например е прекалено глинеста, добавете пясък, ако пък е песъчлива – добавете торф. Така ще осигурите благоприятна среда за виреене на вашата тревна площ. Заравнете с гребло и добавете тор с подпосевна норма. Следващият етап е изборът на тревна смеска и той зависи от предназначението на тревната площ (дали трябва да е устойчива, за интензивно ползване, за игри или др.). За покриване на 100 кв. м са необходими около 3-4 кг.
 


Най-ефективно е кръстосаното засяване – една част се сее от ляво на дясно, а другата – обратно. След това покрийте леко семената с гребло. Най-подходящата дълбочина на засяване е 1 см. За по-добър ефект може да покриете с тънък пласт торф. Валирайте, за да влязат семената в плътен контакт с почвата. След това полейте. Добре е да се полива дъждообразно сутрин или вечер.
 С времето в тревата се образува естествен отпад на старата трева. Следствие на остаряването се прекъсва достъпът на вода и хранителни вещества от почвата до тревата. Грапенето е необходимо, за да се изважда мъртвата суха трева от нейната основа. Ако тревната площ е по-голяма, трябва да извършвате тази операция машинно. Ако ливадата е по-малка, това може да се прави с аераторно гребло пролет и есен. Аерирането е се прави веднъж годишно при натоварени терени, за да се подобри дренажът и дишането на почвата. Най-доброто време за тази цел е пролетта или есента. Аерирането се прави със специални машини на по-големи площи или с обикновена вила на по-малки.
 


Първото косене на тревата трябва да се направи с високо вдигнати ножове на косачката на височина около 8 см. Когато е силната вегетация, трябва да се коси всяка седмица. Валирането представлява поддържане на тревната площ равна. То е необходимо за доброто състояние на тревата, защото чрез него се предотвратява обособяването на тревни туфи. Прави се веднъж месечно, а тежестта на валяка трябва да бъде поне 100 кг. Ако почвата е тежка или глинеста, не е желателно да се валира често.

При по-честото косене се изисква по-често подхранване с тор. Комплексната тор NPK се прилага веднъж напролет, в средата на лятото и през есента за последно. Може да използвате и специална тор, ако тревата има някакви конкретни проблеми.
 Другият начин за създаване на тревна площ е посредством полагането на тревен чим. Тревният чим представлява трева, отгледана в продължение на година, която се полага на мястото, където искате да бъде вашата тревна площ. Той се настила подобно на килим върху предварително подготвения за целта терен. Чимът се доставя на ленти, навити на рула, и е с дебелина около 4 см. Това е по-скъпият вариант за създаване на тревна площ, но затова пък получавате красива трева незабавно. Тревният чим може да се полага през цялата година с изключение на сезоните с най-ниски и най-високи температури. Подготовката на терена, който ще се зачимява, не се отличава много от подготовката при засяване на тревна смес. Мястото трябва да се почисти от плевели, камъни, да се заравни и валира. След това настилането на лентите чим става на поредни редове. При застъпването на отделните ленти те трябва да се доближават максимално една до друга, така че да не се получават фуги между тях и отделните части да се слеят максимално бързо. Където е необходимо, се изрязват парчета по мярка, за да се оформят необходимите за съответния терен линии. След като се положи целият чим, следва операцията валиране. Тя се прави с цел да се притисне чимът към почвата, върху която се полага. След валирането се полива. През следващите три седмици чимът трябва да се полива ежедневно. Първото косене е препоръчително да се извърши, когато тревата е с височина поне 4 см. В тревния чим не се появяват плевели поне два поредни сезона.

 

Закони Нормативна база Коментари