Кръгла маса на Телетек груп АД

Отчитане резултатите от реализирания проект “Комплексни знания, иновативност – човекът във фокуса на високотехнологичното производство".
24.10.2011
сп. Още за къщата
1180
Телетек груп, обучение, кръгла маса, Телетек електроникс, Телетек
Отчитане резултатите от реализирания проект
Източник: сп. Още за къщата

На 24 октомври 2011г.,Телетек Електроникс”АД и Телетек”ЕООД,(част от холдинговата структура Телетек Груп), проведоха кръгла маса в централната сграда на холдинга Телетек Груп, на която се отчетоха резултатите от реализирания проект “Комплексни знания, иновативност – човекът във фокуса на високотехнологичното производство".
Проектът се осъществява от “Телетек Електроникс”АД – водеща организация, в партньорство с “Телетек” ЕООД, с финансовата подкрепа на  Оперативна програма  “Развитие на човешките ресурси”  2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд и Република България по Договор № ESF – 2102 – 01 – 07055. Тази програма е съставна част от Националната стратегическа референтна рамка, една от основните цели на която е развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция'.
Целта на проведените обучения е  повишаване производителността на труда и адаптивността на човешкия капитал, респективно конкурентноспособността на „Телетек Електроникс” АД и „Телетек” ЕООД чрез провеждане на програма за обучение на служители и мениджъри за развитие, подобряване и усъвършенстване на техните професионални и ключови компетенции. В проекта са обучени общо 173 служители и мениджъри на “Телетек Електроникс” АД и “Телетек” ЕООД.
Участниците в програмата изразиха висока степен на удовлетвореност от усвоените знания и умения и считат, че ще им бъдат от голяма полза в работата и благодариха, че компанията инвестира в тях.

„Телетек Груп” АД
е частен български холдинг, ангажиран с управлението на дейности по производството, инсталацията и търговията с електро и алармени съоръжения и системи. Холдингът се състои от четири фирми „Телетек Електроникс” АД , „Телетек” ЕООД, „Силтек Инженеринг” ЕООД и „Инотек” ЕООД.
През  тази година компанията чества своя 20 годишен юбилей.
Управляващите представители на холдинговата структура се похвалиха с по-малко от 10 % годишно текучество благодарение на умелото  ръководство и създадената благоприятна и позитивна обстановка, в основата на която е грижа за служителите.

Автор: сп. Още за къщата

Още по темата

Още от автора
Закони Нормативна база Коментари