Добрин Пейчев

Добрин Пейчев е едно от най-популярните имена в българското изобразително изкуство. Той е от първите авангардисти у нас, известен не само като автор, но и като основател на първото авангардно сдружение у нас „ Изкуство в действие’’.
11.12.2007
Даниела Житарска
747
живопис, Добрин Пейчев, авангардно изкуство
Източник: Добрин Пейчев

Добрин Пейчев е едно от най-популярните имена в българското изобразително изкуство. Той е от първите авангардисти у нас, известен не само като автор, но и като основател на първото авангардно сдружение у нас „ Изкуство в действие’’. Художникът завършва образованието си в Будапеща през 1997 г., а през 1980 г. защитава степен „доктор на изкуствата’’. Автор и съавтор на множество изложби у нас и чужбина - София, Будапеща, Виена, Стокхолм...

                 

Творчеството на Добрин Пейчев е откровено и многообразно. В търсенията си той открито и без недомлъвки изразява мнението си. Някои ще кажат, че в изобразителното изкуство изразните похвати са твърде абстрактни, за да се приеме за категорично становището на художник. Но именно тази сфера на творческа проява е с възможно най-многообразни изразни похвати. Чрез пърформанси, художествени акции, манифести, авангардни и поставангардни произведени и живописни композиции, някои от които свързани с авангардни проекти, Добрин Пейчев изразява многостранния си стремеж към реализация на интелектуалнотворческите си идеи. Пътят на свободомислещата личност е осеян с трудности, а авторът проявява особена нетърпимост към всички съвременни форми на невежество. Чрез конкретни арт изяви се опитва да преодолее тоталната профанизация и комерсиализация на изкуството - резултат на десетилетното му идеологизиране.

   

Произведенията на малцината художници, създаващи новите пространства на едно постмодерно изкуство у нас, носят и характера на борбата срещу жестоката духовна тирания. Поставяйки творбите си на неочаквани места в градската среда, над реки и магистрали, те печелят честно своята публика. Провокират мисленето на хората, задават въпроси и рушат самодоволството на системата, създават несигурност в йерархията на еднопартийните ценности. Тези автори прехвърлят крехък духовен мост към световните художествени стойности, произведенията им сеят светлина и авторите често жънат бури, а времето ще отсее същественото от несъщественото.

    

Създаденото от Добрин Пейчев е отражение на проницателност, интелект и изключителна ерудиция, с пространствен поглед отвъд триизмерните пространствени измерения. Трудно е да се описват художествените схващания на автори от такъв мащаб, които се изразяват чрез компилации от концептуални решения, цветни символики и пространствени пречупвания. Добрин Пейчев се конфронтира с простодушните схващания на „свещената управа” – бивши народни заслужили „творци”, цивилни изкуствоведи и тутикванти и социални артисти по един безкористен начин, като се противопоставя, охлува порицава зомбитата и унищожителите на творческия гений на България. Тези, които вече не 45, а 60 г. отстояват непристойно пиедестала на властта си. Едно безумно живуркане, пропило с пипалата си всички сфери на потенциални творчески струпвания и индивидуалности.

,,Затова сега съм отново с вас по улиците и площадите.” В свои води. Затова е време художникът, който помни картините от детството си и винаги се връща при тях, да влезе в политиката и като изразител на националната културна идентичност, да главанизира политическия брикет, за да гарантира неговата плаваемост. 

     

Преди години в инсталацията „ЕКОВРЕМЕМЕР’’, представена в музея „Земята и хората ’’ съвместно с колегата си Ромил Калинов, авторите приканват всеки човек, посадил дърво, да пусне камъче в инсталацията. Преминавайки през нея, те спират отмерваното от часовници време на изчезващите растителни и животински видове.

В изложбата пърформанс „ЕОЛИТИ’’ неслучайно е инсталирана в Археологическия музей. Добрин Пейчев съпоставя археологическите находки - „цивилизационните камъни’’ с „ камъните-гори’’ (събраните 2000 камъчета - посадени дървета). Той споделя и по-скоро ни напомня, че ние, хората, водим този диалог още от зората на своето създаване. Диалог между сътвореното извън волята ни и волевото художествено заместване на битието.
 

      

В „МЕДЕНИЯ МЕСЕЦ НА АРОНИЯТА’’ – зелен храст, взет от разсадника на Околоръстния път, се облича за “сватбено пътешествие” из центъра на София, за да се покажат достойнствата на растението, както и нашето отношение към природните сили и енергии. В края на пътешествието си аронията е ритуално засадена пред Министерството на околната среда и водите. Авторът, определящ произведенията си като дело срещу преходността, споделя съвместните си творчески схващания и провокативни художествени позиции с много изявени имена, познати ни от изкуствата - театър, кино, опера, поезия и проза, архитектура, музика. Мислещи личности, родени в не много свободомислеща страна. Но всички тези имена, необходими за навременното самоосъзнаване на
нацията.

Живописните творби на Добрин Пейчев са тясно свързани с проблемите, които го вълнуват. Картините на автора са своеобразна парабола от мисъл, композиция, форми, геометрия, цвят, символика и настроение. Чувство за открит диалог се улавя от контакта с платната, загадки и ключове носят послания, символични форми и цветни решения откриват цветно-мисловна картина. Откровение и необикновена страст се обуздават от аналитичния ум на автора. Сюжетната линия и цветната тоналност създават хомогенна субстанция на информативно ниво, изкуство на емоцията и импулса на знанието.„Всяка моя живописна творба се разбира чрез три ключа - разказва авторът. - Първият е декоративността, с която привличам зрителя и го въвеждам. Липсата на литературност, на какъвто и да било разказ е вторият. А третиятключ е знаковата символика. Събуждам мисълта чрез  ахитипове, знаци: лаврово клонче, спирала, кръстове, свързанис култа към смъртта от най-дълбока древнос, т. е. от зората на човечеството.”

Всеки човек носи информация, получава и обменя такава и колкото по-широко е полето му на комуникация, толкова по-голям става периметърът на неговия обхват. И когато в изкуството се появява такава личност, широко организирана и с безграничен хоризонт, контактът с него е изумителен, интересен и обогатителен. Дори и да не си осъзнал или разбрал идеята на автора, си направил вярната стъпка. Задал си си поне един въпрос.

Още за Добрин Пейчев


 

Автор: Даниела Житарска
Закони Нормативна база Коментари