Здрави основи с битумните хидроизолации

Всеки отделен случай на хидроизолация в основи е различен и изисква собствен подход
15.03.2006
Павел Павлов, MAКСИТ БЪЛГАРИЯ ООД
620
хидроизалации, хидроизолиране, основи, битумни, дренажна мембрана
Източник: Максит България

Колко пъти всеки един от нас се е сблъсквал с проблемите с влагата? Колко пъти сме се опитвали да намерим най-доброто и икономично решение? Вода под налягане или просто почвена влага? Коя е подходящата система за хидроизолиране в основи? Всеки отделен случай на хидроизолация в основи е различен и изисква собствен подход. Общото при всички е нуждата от правилен анализ на обективните факти и  преценка за очакваното водно натоварване върху подземните части на сградата. Грешното определяне на водното налягане води до бъдещи поражения и проблеми и е предпоставка за по-големи разходи за саниране.

Различават се най-общо четири типа водно натоварване на основите: земна влага, ненапорна просмукваща се вода, напорна просмукваща се вода, подземни води. Всеки един от тях изисква специфично решение.
Един от начините за решаване на проблемите с водата в основи са системите, базирани на течните и полутечни битумни хидроизолации в комбинация с циментови хидроизолационни обмазки. Причините да се спра на тях са няколко: изключително широкото им разпространение в държави като Германия и Австрия, сравнително слабото им познаване и разпространение в нашата страна, възможностите, които предлагат в сложни ситуации.

Повече от 30 години германската фирма Deitermann, компания на maxit Group AB, предлага практически насочени битумни продукти и системи за сигурно и дълготрайно хидроизолиране на сградите. Липсата на разтворители в тях ги причислява към екологичните и безопасни от пожарна гледна точка продукти. Пестящи време и лесни за работа, веднъж положени, те са дълготрайни и сигурни и намаляват бъдещите разходи за саниране.

Винаги е плюс за клиента, когато продуктите обединяват в себе си повече предимства. Това не само подсилва икономическия аспект на нещата, но и дава по-голяма сигурност. Битумните хидроизолации на Deitermann (в България се предлагат и под търговската марка “maxit”) имат няколко основни предимства:
Сигурност – отговарят на най-високите изисквания на DIN 18195.
Икономичност. Един от най-важните показатели за качество на течните битумни продукти е остатъкът на сухо вещество след изсъхване. За всеки професионалист, залагащ или ползващ подобни продукти, това е основен икономически показател. При maxit superflex 5540 например той е 90%.
Универсална приложимост – течните битумни изолации maxit могат да се нанасят върху всички минерални основи, при всички части на сградите, както и за залепване на топлоизолационни и дренажни плочи.
Независими от времето – част от продуктите могат да се нанасят при студено (над +1oС) и влажно време.
Произведени в едни от най-модерните заводи в Европа, германската хидроизолации Deitermann са станали синоним за битумно хидроизолиране в основи. Основните ползи, които ги правят предпочитан избор и до днес, са:
·  Бързо, лесно и безопасно полагане;
·  Безшевно и безфугово покритие;
·  Без нужда от горелки и голям екип;
·  Много по-лесна обработка на детайлите,
   сравнено с рулонните хидроизолации;
·  Бързо изсъхване.

Най-сериозните проблеми при хидроизолирането днес са застъпванията, снадките и пришиването на хидроизолационните материали. Тези места са критични и обикновено най-слаби и проблемни. Водата, под формата на просмукваща се влага, често намира път през тях и преминава през бетонните или тези от зидария стени. Крайният резултат са вечно влажни подземия и миришещи на мухъл мази.

Рулонните хидроизолации имат този недостатък да не сме сигурни в тяхното на 100% прикрепване към основата. Когато това не е факт, доста често имаме случаи на подкожушване, разместване, скъсване, а в крайна сметка и пропускане на вода.

 Допълнително, а може би основно влияние има и човешкияt фактор – с цел да се спестят средства не се ползват грундове или пък се ползват само те, не се обработват снадките, не се полага дренажна мембрана или последната се ползва като хидроизолация, намалява се дебелината на хидроизолационния материал и т.н.
С течните битумни хидроизолации(Plastikol UDM 2) и  (Eurolan 3 DM) гореописаните проблеми липсват. Продуктите се нанасят плътно върху основата с голяма четка или с  гладка маламашка. Крайният резултат е безшевна и безфугова хидроизолация от край до край на пода/стената. Различната степен на водно натоварване определят и дебелината на покритието – от 2 до 6 мм. При необходимост между два слоя може да се положи стъклофибърна мрежа, даваща допълнителна сигурност на покритието. Следва да се отбележи, че този вид хидроизолации изисква предварителна обработка на ъглите между пода и стената с подходящ материал на циментова основа (Deitermann HKS).

Maxit течни и полутечни битумни хидроизолации предоставят перфектни решения до най-малката подробност. При работни фуги, отвори и др. maxit предлага хидрозолационни ленти, лепенки и уплътнители. Слабите точки при хидроизолиране като тръби за вода, газ, кабели се уплътняват безпроблемно. Вътрешните и външни ъгли, когато няма направени холкери, се обработват изключително лесно само с помощта на малка шпакла.
В системите за хидроизолиране в основи освен еднокомпонентната, двукомпонентната, участват и битумният грунд , както и еластични циментови хидроизолации за обработка на някои детайли. Също така за изключително бързо хидроизолирана по метода на безвъздушно пръскане може да се използва и течната битумна хидроизолация Superflex SB.

Сигурност, дълготрайност и опростено полагане – това са основните предимства на maxit битумни хидроизолации. Над 30 години опит в производството и полагането на тези продукти ни  позволяват днес да предлагаме разнообразни продуктови и системни решения за всеки конкретен случай.

Автор: Павел Павлов, MAКСИТ БЪЛГАРИЯ ООД
Закони Нормативна база Коментари