Зелени технологии за синя планета - BAU 2011 – Мюнхен

На най-мащабното специализирано изложение за архитектура, строителни системи и материали в Европа BAU 2011 – Мюнхен, Schüco представи новостите и иновациите в областта на сградната обвивка.
10.02.2011
Алукьонигщал ЕООД
352
schüco, Алукьонигщал ЕООД, bau 2011 – Мюнхен, фасада, прозорци
BAU 2011 – Мюнхен
Източник: Алукьонигщал ЕООД

Schüco стои плътно зад енергийно ефективното строителство и модернизация чрез прозорци, врати, фасади и соларни технологии.
Със системните си разработки  Schüco спомага за драстично намаление на енергийните нужди на нови или модернизирани сгради, дори елиминирането им при енергийно независими сгради с положителен енергиен баланс. Ключът за такова устойчиво строителство е рационалното използване на соларната енергия.
Пестене, добиване и мрежова интеграция на енергията са три основни функции на сградите Schüco Energy. Schüco дефинира  в своята философия енергийни класове Е, Е2 и Е3, които дават ясна и разбираема ориентация за енергийната нужда на определена  сграда във всяка климатична зона. Пилотния проект Energy3 се базира на принципа на слоевете на системите Schüco 2°. Чрез плъзгащите се функционални слоеве остъкляването, изолацията и слънцезащитата могат индивидуално да се интегрират и използват. По този начин се взимат под внимание вътрешните и външни нужди на сградата. Например при повишена нужда на топлоизолация, сигурност и слънцезащита се поставя съответният изолационен слой пред стъклото.
Новостите на Schüco  в областта на вентилацията на сгради са ефективно локално решение за децентрализирана вентилация, вградена над прозорци с рекуперация на отработен въздух от 45%, както и интегрирани във фасадната обвивка вентилационни устройства IFV с отлични параметри  на  разхода на енергия  от 85%, както и качество на въздуха в помещението.
В областта на санирането Schüco разработи фасада за модернизиране на сградите, строени през 60-те и 70-те години. С високо топлоизолираната фасада Schüco ERC 50 старите фасади могат да бъдат санирани за много кратко време, без да се възпрепятства функционирането на сградата. Schüco разработва и системни решения с  тънкослойни фотоволтаични модули, интегрирани в студена вентлируема фасада ( SCC 50/SCC 60), във всяка топлоизолирана Schüco фасада, пред плътни стени на сгради, в покрив или слънцезащитни ламели. Фотоволтаична фасада FSE 3000 не нарушава съществуващата конструкция, тя се захваща за нея само на четири места. Системата се състои от стоманена опорна конструкция, 8 тънкослойни модули Schüco, както и оптимален инвертор с трансформатор. Тя се инсталира бързо и лесно, без да е необходимо да се монтира на покрив.
Новите топлоизолирани алуминиеви прозорци Schüco AWS 90.SI+ отговарят на нормите за пасивни сгради. Прозорците предлагат високи топлоизолационни стойности Uf≤1,0 W/m2K при 90мм строителна дълбочина. На щанда беше показан дори първият в света алуминиев прозорец Schüco AWS 112 IC, изпълняващ критерия за топлоизолация от Uf≤0,8 W/m2K на института по сертифициране на строителни конструктивни елементи за пасивни сгради – “Dr.Wolfgang Feist” . Супер изолираната фасада от колонно гредови тип Schüco FW 50+.SI / FW 60+.SI също е сертифицирана по стандартите за пасивните сгради. Фасадата е с троен стъклопакет,  с възможна дебелина на стъклото до 64 мм и с коефициент на топлоизолация Uf≤0,8 W/m2K.
Schüco разработва също така  слънцезащита CTB, която е изцяло външно интегрирана във фасадата с многократно по-висока устойчивост на вятър, спрямо конвенционалните такива на пазара. Специалната форма на ламелите прави възможна максималната слънцезащита отвън навътре и едновременно с това оптималната прозрачност отвътре навън.

Автор: Алукьонигщал ЕООД
Закони Нормативна база Коментари