Новите възможности - отопление с биомаса

Биомасата е четвъртият по големина ресурс на планетата след въглищата, петрола, и природният газ.
15.04.2008
HERZ
882
отопление, биомаса, отоплителни котли
Новите възможности - отопление с биомаса
Източник: ХЕРЦ - АРМАТУРА ЕООД

Биомасата е четвъртият по големина ресурс на планетата след въглищата, петрола, и природният газ. Представлява органична материя, от растителен или животински произход, съдържаща акумулирана енергия от слънцето. Биомасата е и своеобразен възобновяем източник на енергия, тъй като отпадъчните продукти от растения и животни представляват неограничен ресурс.

За нуждите на домакинствата биомасата най-често се трансформира в т.нар. дървени пeлети. Друг вид биомаса, която тепърва навлиза и на българския пазар и се използва в отоплителните системи, е т. нар. дървесен чипс – представлява раздробена на дребно дървесна маса (трески). Използването на тези видове биогориво има и своите предимства по отношение на запазването на околната среда. Решава се въпросът с отпадъчните растителни продукти от земеделските култури, горите и дървообработващата промишленост, не се замърсява околната среда. Друга много важна подробност е, че по време на горенето от биомасата се отделя точно толкова количество CO2, каквото растенията са абсорбирали в процеса на растежа си.

Два са основните начини за използване на биомаса за отопление - традиционни печки и отоплителни котлета.
Някои от съвременните модели традиционни печки имат и възможност за автоматично захранване с пeлети, както и захранване на бойлер за топла вода. Съвременните отоплителни котлета и системи за топла вода предлагат комфорта от отопление с дърва, но по-много по-ефикасен и икономичен начин. Освен това удобството от автоматизираното подаване на пeлетите, както и чистотата при изгарянето са ценени високо - пестят се време и пари. Те стартират автоматично, работят, без да е необходима човешка намеса, и когато не е необходимо топлоподаване се гасят също така автоматично.
Почистването се свежда до изхвърляне, веднъж на две седмици, на малки количества пепел, тъй като отделянето й е в порядъка на 0,5% от обема на горивото. В повечето случаи термостат контролира оптималната температура, а в някои от моделите дори е включена функцията самопочистване.

В крайна сметка получаваме една система за отопление с безспорни предимства по отношение на екологията, удобството при ползване и не на последно място с ниски експлоатационни разходи.

Котлите на HERZ
Котел pelletstar BioControl са предназначени предимно за едно- и двуфамилни къщи, като се предлатат модели с мощности от 10, 20, 30, 45 и 60 kW. Горивото е пелети. Характеризират се с напълно автоматизирана работа, включително и автоматично почистване на горивната камера и топлообменниците за осигуряване на оптимално горене и топлообмен.

Друг тип котел, с мощности от 20, 30 и 45 kW, също предназначени за еднофамилни къщи е модела firematic BioControl. Неговото гориво е дървесен чипс. И той работи напълно автоматично по веднъж зададена програма и параметри.

Вграденото във всички тези котли управление BioControl 3000 предоставя огромни възможности:
• Следи външна температура, както и температурата в помещенията.
• Следи качеството на горивния процес и регулира подаването на гориво и въздух за оптимално изгаряне.
• Управлява свързания със системата бойлер за битова топла вода.
• Има възможност за управление на до 6 различни температурни кръга (нискотемпературно подово или стенно лъчисто отопление, конвекторно, или високотемпературно радиаторно отопление, подгряване вода за басейн и др.).
• Възможност за управление на соларна инсталация, ако е монтирана такава.
• Задават се предварително целогодишна протрама за работа на котела, часовете на работа и температурите, които да се поддържат.

Фирма HERZ предлага и големи котли, които работят на пелети или дървесен чипс с мощности до 500 kW, с които може да се изграждат инсталации за отопление на многофамилни сгради, както и на цели квартали с до 50-60 еднофамилни къщи.

Автор: HERZ
Закони Нормативна база Коментари