системи

Инж. Владимир Войнов е новият изпълнителен директор на „REHAU България”

Практическото прилагане на когенерацията е по силите на малки и средни инвеститори, като по високата цена на първоначалните разходи се компенсира от бързата възвращаемост. Това се дължи на заложената на законово концептуално ниво идея, задължаваща  електрическите компании да изкупуват екологически чистата електроенергия, произведена от такива източници

Автоматизираните поливни системи

15.02.2006
Ланд. арх. Росица Петрова
651

Ефективност, удобство и икономичност

Закони Нормативна база Коментари