събития

Предстоящи събития и инициативи на „Дибла“ за годината.

„Дни на архитектурното наследство" с важни инициативи

23.01.2018
Дружество "Архитектурно наследство"
455

Машина на времето преплита минало и бъдеще в Дом на Киното и Cush.Bar.

Годишно архитектурно събитие на Камарата на Архитектите в България 17 септември – 5 октомври 2015

ONE ARCHITECTURE WEEK включва серия от събития, специално насочени към архитектурната общност в България.

Конференция „Енергийна ефективност в сгради и пасивни къщи – германското Know-How и потенциалът в България“

Закони Нормативна база Коментари