битумни

Здрави основи с битумните хидроизолации

15.03.2006
Павел Павлов, MAКСИТ БЪЛГАРИЯ ООД
678

Всеки отделен случай на хидроизолация в основи е различен и изисква собствен подход

Закони Нормативна база Коментари