Синхрон-С

Като организация с дългогодишен опит в противопожарната индустрия и отговорност към хората и околната среда, СИНХРОН-С предлага съвремнни концепции, решения и продукти за устойчива екологична противопожарна защита.

Традиционните спринклерни системи се използват предимно за защита на конструкцията на сградата и нейните обитатели, докато новите технологии предпазват също така съдържанието и непрекъснатостта на оперативните процеси вътре в сградата.

СИНХРОН-С представи решения за противопожарна безопасност пред сдружение „Клуб отбранителна индустрия“.

Събитието беше организирано от Камарата на aрхитектите в България със съдействието на Съюза на aрхитеките в България и Столична община.

Представени бяха специализирани решения, продуктови и технологични новости, нормативни изисквания и актуални стандарти.

Синхрон-С завърши проект за противопожарна защита в Българска банка за развитие.

Синхрон-С взе участие в специализирана изложба „Средства за борба с пожарите, авариите, катастрофите и природните бедствия“.

Синхрон-С предлага ново решение за пожарогасене на високи сгради.

Закони Нормативна база Коментари