Пасивна и нискоенергийна сграда

Пет годишен тест на нискоенергийна къща

02.05.2019
арх. Кунчо Цилков
12696

Една от първите нискоенергийни къщи е въведена в експлоатация преди 5 години. В тази статия арх. Кунчо Цилков, проектант на къщата, споделя своите наблюдения и изводи относно концепцията на практика.

Качество на жилище, строено с екологични материали

14.11.2017
арх. Мирослава Цанева-Димитрова
2428

Kакво прави една къща пасивна? Защо да използваме екологични материали? Какво е „зелена сграда“, „зелен дом“, „устойчива къща“?

Постройте "Керамичната къща е4“ и забравете за комуналните разходи!

Чех Пласт ООД изпълни дограмата на Първата пасивна къща със сертификат "Passivhaus Standart Plus" в България и на Балканите

Отличителното за нискоенергийния дом е плътна топлоизолация на сградата, контролирано проветряване и дебели прозорци

Нискоенергийната сграда трябва да отговаря на конкретни правила и точни параметри, които са напълно измерими и целят значително намаляване на консумацията на енергия за отопление и климатизация.

Керамична къща с ранг 4Е планира бъдещето

14.03.2014
Винербергер ЕООД
1093

Energy, Economy, Ecology, Emotion са параметрите за качество на жилищна среда в иновативната концепция на Винербергер.

Типов проект за рехабилитация и саниране на ЕПЖС

15.09.2013
А.Д.А.- Архитектурна дизайнерска...
1772

Темата за саниране и реновиране на едропанелните жилищни сгради (ЕПЖС) има общи измерения не само за страните от бившия Източен блок, но и за напредналите западноевропейски страни.

Нискоенергийните сгради -стъпка към пасивните сгради

15.09.2013
Светлин Добревски „Пасивна Къща...
1546

Приемуществата на „Пасивната Къща” пред „нискоенергийната сграда” са по-високата икономическа рентабилност и комфорт на обитание

Или как обикновеното обновяване може да превърне панелната соцсграда в луксозен имот с нискоенергийно и дори с нулево потребление на енергия.

Пасивната къща в търсене на слънцето

14.03.2013
арх. Георги Николов, Студио АРХЕ
3618

Какво да правим когато голяма част от слънчевото греене през зимата няма как да достигне до сградата заради естествените фактори на средата, които не могат да бъдат променени?

Интервю с арх. Андерс Сонничсен, Сертифициран дизайнер на Пасивни Къщи и лектор към Института за Пасивни Къщи (PHI)

Пасивната Къща – правилната инвестиция за нашия дом.

14.02.2013
Светлин Добревски, Пасивна Къща ...
1789

Стандартът за „Пасивната Къща” се заражда преди повече от 20 години, като в последните години сме свидетели на бурното и развитие в страни като Германия, Австрия и редица други.

Пасивни се наричат къщите, които използват ресурсите на био климатичното строителство, като го комбинират с максимална енергийна ефективност или с други думи това са херметически затворени къщи

Къщата “Енерджи плюс”Енергоспестяващият живот е възможен.

14.02.2013
Роберт Бош ЕООД - направление Те...
741

Футуристична сграда с технология Bosch - Пример за живот в синхрон с устойчивото развитие.

Тест за качество и комфорт.

14.02.2013
арх. Силвия Драганова, Студио А...
1182

Размисли и вълнения покрай един Blower door тест

Закони Нормативна база Коментари