Пасивна и нискоенергийна сграда

Пет годишен тест на нискоенергийна къща

02.05.2019
арх. Кунчо Цилков
10368

Една от първите нискоенергийни къщи е въведена в експлоатация преди 5 години. В тази статия арх. Кунчо Цилков, проектант на къщата, споделя своите наблюдения и изводи относно концепцията на практика.

Качество на жилище, строено с екологични материали

14.11.2017
арх. Мирослава Цанева-Димитрова
1843

Kакво прави една къща пасивна? Защо да използваме екологични материали? Какво е „зелена сграда“, „зелен дом“, „устойчива къща“?

Чех Пласт ООД изпълни дограмата на Първата пасивна къща със сертификат "Passivhaus Standart Plus" в България и на Балканите

Отличителното за нискоенергийния дом е плътна топлоизолация на сградата, контролирано проветряване и дебели прозорци

Типов проект за рехабилитация и саниране на ЕПЖС

15.09.2013
А.Д.А.- Архитектурна дизайнерска...
1077

Темата за саниране и реновиране на едропанелните жилищни сгради (ЕПЖС) има общи измерения не само за страните от бившия Източен блок, но и за напредналите западноевропейски страни.

Нискоенергийните сгради -стъпка към пасивните сгради

15.09.2013
Светлин Добревски „Пасивна Къща...
1161

Приемуществата на „Пасивната Къща” пред „нискоенергийната сграда” са по-високата икономическа рентабилност и комфорт на обитание

Или как обикновеното обновяване може да превърне панелната соцсграда в луксозен имот с нискоенергийно и дори с нулево потребление на енергия.

Пасивната къща в търсене на слънцето

14.03.2013
арх. Георги Николов, Студио АРХЕ
2570

Какво да правим когато голяма част от слънчевото греене през зимата няма как да достигне до сградата заради естествените фактори на средата, които не могат да бъдат променени?

Интервю с арх. Андерс Сонничсен, Сертифициран дизайнер на Пасивни Къщи и лектор към Института за Пасивни Къщи (PHI)

Пасивната Къща – правилната инвестиция за нашия дом.

14.02.2013
Светлин Добревски, Пасивна Къща ...
1488

Стандартът за „Пасивната Къща” се заражда преди повече от 20 години, като в последните години сме свидетели на бурното и развитие в страни като Германия, Австрия и редица други.

Пасивни се наричат къщите, които използват ресурсите на био климатичното строителство, като го комбинират с максимална енергийна ефективност или с други думи това са херметически затворени къщи

Къщата “Енерджи плюс”Енергоспестяващият живот е възможен.

14.02.2013
Роберт Бош ЕООД - направление Те...
585

Футуристична сграда с технология Bosch - Пример за живот в синхрон с устойчивото развитие.

Тест за качество и комфорт.

14.02.2013
арх. Силвия Драганова, Студио А...
921

Размисли и вълнения покрай един Blower door тест

Пионерно използване на слънчева енергия и повишаване на енергийната ефективност в район „Оборище” - София

Анализът на термомостовете още в етап проектиране води до перфектна енергийно-ефективна сграда

Избирайки пасивното строителство можем да спечелим две неща : несравним комфорт и здравословна среда на обитаване, както и удовлетворение от нашия личен принос за спасяване околната среда и климата.

Закони Нормативна база Коментари