Проведе се Втори Национален жилищен форум

Програмата на форума бе структурирана в три панела: „Жилищна политика“, „Енергийна ефективност на жилищните сгради“ и „Жилищни условия на уязвими и маргинализирани групи“.
26.04.2016
Хабитат България
606
форум, Хабитат България, жилищна политика, Достоен дом
Форумът бе открит от Николай Нанков, Зам.министър на МРРБ
Източник: Хабитат България

Провеждането на адекватна жилищна политика, предизвикателствата пред общините при изпълнението на програмите за енергийна ефективност, както и добрите практики в областта на социалните жилища бяха основни акценти на форума.
26 април 2016г., София
Хабитат България, част от глобалната нестопанска огранизация Habitat for Humanity International, посветена на каузата за елиминиране на жилищната бедност и Националната коалиция за подобряване на жилищните условия в България „Достоен дом“, организираха II-ри Национален жилищен форум, в партньорство с Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ и компания „Винербергер” ЕООД.
Цели на събитието, което откри г-н Николай Нанков, Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, са провеждане на адекватна жилищна политика от структурите, работещи активно в областта за подобряване на жилищните условия в страната, както и създаване на дългосрочни и ефективни партньорства между държавните структури, бизнеса и неправителствените организации, в името на осигуряването на достойни и безопасни жилища за всеки. Г-н Ивайло Калфин, Вицепремиер и Председател на Националния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси, отправи поздравително видео-обръщение към всички гости на форума.
Програмата на форума бе структурирана в три панела: „Жилищна политика“, „Енергийна ефективност на жилищните сгради“ и „Жилищни условия на уязвими и маргинализирани групи“.
МРРБ представи своята дейност
, чрез участие на двама експерти по стратегическите въпроси на жилищната политика, съответно, в първия панел - г-жа Гергана Благиева, Директор „Жилищна политика“, представи съществуващата законова рамка на жилищната политика в България, а във втория  - инж. Виолета Амзина, експерт в Дирекция „Жилищна политика“, напредъка по програмите за енергийна ефективност. Европейският опит за провеждане на жилищна политика бе разгледан от Sandra Jurasszovich, представител на Институт за недвижими имоти, строителство и жилищна политика в Австрия. В дискусията бяха обсъдени и възможностите за провеждане на общинска жилищна политика от г-жа Даниела Ушатова, Ръководител екип „Общински услуги и финанси“ и г-н Пламен Петров, Юрисконсулт към Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
Във втория панел се включиха представители от Центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект“ и Общинската мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“, които представиха предизвикателствата пред общините при изпълнението на програмите за енергийна ефективност и обобщиха препоръки за механизмите при изпълнение им. В част от третия панел „Жилищни условия на уязвими и маргинализирани групи“, бяха споделени и добрите практики в областта на социалните жилища, представени от г-жа Десислава Иванова, Старши специалист „Европроекти“, Община Дупница.
По време на форума, бе отделено специално внимание на глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за правото на жилища - Solid Ground. Кампанията има за цел да привлече вниманието към често пренебрегваната роля на парцелите за жилищно строителство, като окаже влияние върху политиките, регламентиращи поземлената собственост в четири ключови области: осигуряване на право на собственост върху земя, извършване на подобрения в бедни квартали, устойчивост при бедствия и равенство между половете. Към днешна дата, 75 % от поземлената собственост в световен мащаб не е правно документирана, оставяйки милиони хора в развиващите се страни уязвими за изгонване или преместване, вследствие на бедствие.
Г-жа Ася Добруджалиева, Мениджър проекти към Хабитат България, сподели, че България е една от седемте избрани организации от цял свят и единствената в Европа, която в рамките на кампанията Solid Ground ще работи целенасочено за изменение на националното законодателство с цел осигуряване на достъп до земя за жилищно строителство и обществена инфраструктура за уязвими групи от населението. Организацията планира да разработи законодателни промени, базирани на редица изследвания и да организира експертни дискусии сред широката общественост и в медиите.
В заключение на събитието, г-н Минчо Бенов, Национален директор на Хабитат България, обобщи, че „Осигуряването на възможност за широка дискусия по предизвикателствата на жилищната система и националните и местни жилищни политики е гаранция за успешното решаване на проблемите с участието на всички заинтересовани страни и на базата на широка експертност и обща визия”.  
За да научите повече за Хабитат, да направите дарение или да се включите в доброволческа дейност, посетете: http://www.habitat.org/emea   
Подробна информация за дейността на фондация "Подслон за човечеството" можете да получите на: https://www.facebook.com/HabitatForHumanityBulgaria 
Повече за дейността на коалиция "Достоен дом" можете да откриете на: https://bg-bg.facebook.com/Coalition.Decent.Home

+1
Автор: Хабитат България
Закони Нормативна база Коментари