Дървото се завръща в нови превъплъщения

Днес дървото се превръща в универсален материал с редица нови приложения.
11.01.2016
арх.Анета Трифонова
1771
дървена конструкция, дърво, груб строеж, дървена къща, дървени трупи
Дървото е всестранен материал, който може да бъде конструкция и повърхност
Източник: www.studioweav.com , www.stephanemalka.com

Дървото е всестранен материал, който може да бъде конструкция и повърхност, има висока декоративна стойност и създава условия за непрекъснатост.  То се използва от древни времена с характерните в миналото конструкции: от цели трупи, скелет с колони и греди или като обшивка. Днес дървото се превръща в универсален материал с редица нови приложения. С него се анулират, до известна степен, пространствените и функционални правила на традиционната архитектура - чрез нови видове конструктивни елементи. С тяхна помощ се изграждат: къщи; временни постройки - павилиони и инсталации; театри на открито; фасадни елементи. Тях ще илюстрираме с няколко примера:

Дървената къща на Sou Fujimoto Architecs – хармония и простота.
Дървената къща е показана на първия Световен архитектурен Фестивал (World Architecture Festival) в Барселона през 2008 г. Тя представя оригинално отношение към дървената конструкция, тънко усещане за материала и чисти повърхности. Проекти като “Дървената къща” показват, че в епохата на радикална технологична трансформация, пътят на усложняването на формата и конструкцията не е единствен. С древния материал може да се реализират оригинални идеи, които откриват нов път за съвременната архитектура и дори да бъдат нейния авангард. Къщата е изградена от дървени трупи с квадратно сечение 35/35 см, които са характерни за примитивни постройки. Размерът им, на който се подчинява цялото пространство, е подсказан от пропорциите на човешкото тяло. Затова мебелите, които са изградени на този модул, са удобни и участват еднакво като стена и интериор. Къщата няма обособени вътрешни стени, защото квадратните трупи които я изграждат оформят повърхнините, тавана, стълбите, полиците и мебелите. Простата форма на елементите е предпоставка за структурирането на пространството и интересни визуални ефекти, чрез изграждането на рамка в която разминаващите се сектори създават различни платформи за сядане и лягане, чиято форма е в пълна хармония с функцията.Дървена къща от трупи отвън, www.salto.ee

Paleys upon Pilers, Weave, Лондон
Инсталацията „Дворец върху стълбове” маркира началото на важен маршрут за Олимпийските игри през 2012 год., свързващ Хай Стрийт с Алдгейт и Олимпийския парк в Стратфорд. Конструкцията представлява нещо като дървена бродерия, която стои във въздуха върху колони - украсени с изображения от ръкописа на Чосър. Проектът на младото студио Weave е издигнат на мястото на проекта за 100-метров стъклен асансьор, чиято реализация отпада поради недостиг на средства. Дървената инсталация ознаменува известния жител на района - Джефри Чосър, живял в края на 14-ти век. Дизайнът на дървената инсталация е вдъхновен от две негови стихотворения, написани докато е пребивал тук няколко години, в които са включени изображения на фантастични храмове-видения, издигнати от благородни материали над мистични пейзажи – алегория на големия град. Практически, проектът е абстракция на най-горната стая над Старата порта и се позовава на мечтанията на Чосър - информира и заинтригува посетителите на града. Всичко това е постигнато с най-обикновени дървени греди.

 
Paleys upon Pilers, Weave, Лондон, www.studioweav.com

AME-LOT, Stephane Malka, Париж
Това е проект за студентски жилища, чиято стъклената фасада е обвита във втора кожа от употребявани дървени палети. За да създаде новата фасада, парижкото ателие запазва съществуващата сграда, към която се добавят рециклирани елементи, които не изискват допълнителна обработка и така спестяват допълнителни въглеродни емисии. Реновираните палети се сгъват на хоризонтална ос с панти. Те могат да се свиват нагоре, за да пропуснат естествената светлина според желанията на наемателите. Фасадата на сградата е винаги различна, с постоянно променяща се геометрия в зависимост от регулирането. Получава се, на пръв поглед, грубовата фасада,  която обаче е естествено-динамична - не само защото е изградена от грубо обработено дърво, но и защото живее с ритъма на своите обитатели.

AME-LOT, Париж, различни състояния на фасадата, www.stephanemalka.com  

Театър от слама, Salto Architects, Талин 
Проектиран е като център на театралното изкуство, по времето,  когато Талин е Европейска столица на културата - 2011 год. Сламеният театър е на ръба между чистата функционалност и арт-инсталацията, извлечен от историческите пластове в района на бившия флотски летен театър. Твърдият правоъгълен основен обем на театъра се достига през разстлани стълби, използвани като топла връзка и входно пространство на театъра. Драматичният изглед на сградата се дължи на ясното обвързване с контекста на обекта и черния сляп основен обем, контрастиращ с низходящата "опашка" с геометрично разместени покривни плоскости. Непокритите бали слама са изпръскани в черно и въздействат силно като материал. Сламеният театър е уникален случай, когато сламата е използвана за голяма обществена сграда с изискан архитектурен вид. Покритието от ферми над сламените стени също е за пръв път. Тъй като сградата е временна, сламата не е изолирана според изискванията и тя напълно разкрива качествата и трайността си като устойчив материал.

Театър от слама, Salto Architects

Представените малки и силно въздействащи обекти демонстрират възможностите на дървото, когато е оформено със силна художествена идея и сравнително лесни похвати.
На другата крайност са огромните обтекаеми конструкции от слепена дървесина и многоетажни дървени конструкции без крепежни елементи, за които са необходими значителни технически усилия. 

​​​​​​​

Автор: арх.Анета Трифонова
Закони Нормативна база Коментари