Мястото на камината зависи от ... пътя на дима

Разположението на въздуховода и комина са определящи за ефективността и безопасността на огнището
14.11.2014
Антоанета Салфидж, по материали от www.buildingsmarthome.ru
2102
отопление, комин, камини, горивни камери, димоотвод
Мястото на въздуховода и комина са определящи за ефективността на камината
Източник: Изпълнител:Камини Дявач www.diavach-bg.com

Даже и да палите домашната камина само за Коледа, със сигурност държите тя да се разпалва бързо, да не връща дима в стаята и най-вече да е безопасна.
Тези три изисквания няма как да се осъществят, ако проектът на камината не е прецизно съобразен с комина и с пътя на димоотвода. И още по- неприятното в ситуацията е, че този пропуск въобще не може да се коригира постфактум. Независимо колко пари сте вложили в облицовката и дизайна на камината, ако пътят на дима е сгрешен, ще трябва или да рушите и градите отново, или просто да си отстанете с една скъпа, но ненужна вещ вкъщи.
Ето някои съществени особености, които трябва да съобразите много преди да избирате облицовка за камината.


Монтаж на димоотвода. Обща информация.
При монтаж на горивна камера задължително трябва да се монтира димоотвод от метални тръби, който излиза на минимум 1 метър извън покрива на сградата. Самите димоотводи е препоръчително да са изградени от двуслойни тръби от неръждаема стомана с изолация.


Ако в къщата има съществуващ комин, то при монтажа на камерата той трябва да се свърже чрез тръба, също неръждавейка и с кръгло сечение. Точността на геометричната сглобка между тръбата и комина е от изключително значение. За осигуряване на херметичност на сглобките на отделните модули при металните комини се ползват подходящи скоби или термоустойчив силикон. С каквото и да се херметизира, обаче,то с течение на времето прегаря и се напуква. Така че плътната сглобка и спазването на съответната посока на влизане на отделните модули един в друг си остава най-надежното действие относно херметизацията на свръзките.

Препоръчително е да се поставят вентилационни решетки в горната част на камината и долу при облицовката, с което се дава възможност на горещия въздух да циркулира вътре в камерата и така:
- Да генерира допълнителен приток на горещ въздух за отопление.
- Да се предотврати скачането на искри в стаята.


Комин за камината. 
Работата на горивната камера зависи от:


 • Комина.
 • Съвместимостта между комина и горивната камера.
 • Качеството на използваното гориво.

През годините вие може да промените вида на горивото, но след като сте монтирали камината на определено място в дома, много трудно може да я преместите. Информацията по-долу ще ви помогне да прецените може ли да използвате съществуващия комин или се налага да изграждате нов.


Как работи коминът?
Основните функции на комина са:
- Да осъществява безопасно напускане на дима и газовете от сградата;
- Да предоставя достатъчно тяга за огнището, за да не загасне огъня в него.


Какво е тяга?
Свойството на горещия въздух да се издига нагоре създава тягата. При разпалване на огнището топлият въздух се повдига нагоре по тръбата и излиза навън. Каналът на комина се нагрява и поддържа тягата. Докато пещта и димоотводът не се нагреят добре, тягата няма да е идеална. Размерът, разположението и височината на комина влияят на силата на тягата.


Фактори, определящи силата на тягата
Димоотводите
, разположени вътре в сградата, остават топли и генерират по-голяма тяга.
Размерът на димоотвода, препоръчван от производителите на горивни камери, гарантира добра сила на тягата. Не си струва да се стеснява диаметъра на димоотводните тръби.
Височината на комина влияе на силата на тягата: колкото е по-висок – толкова по-силна е тягата. Димоотводната тръба задължително трябва да излезе от покрива на сградата най-малко с 1 метър.
В жилищата, които са много добре изолирани отвътре, за съжаление липсва чист въздух от вън. Това води до слаба тяга. Този проблем може да се коригира с допълнителна организация на притока на въздух в горивната камера.
Високи дървета или сгради, разположени до къщата, е възможно да оказват отрицателно въздействие върху силата на тягата. 
Колкото по-студено е на улицата, толкова по-силна е тягата.
Запушване или стесняване на димоотвода, лошо затворена врата на камерата, приток на въздух от лоши сглобки - всичко това оказва негативно влияние на тягата.


Видове комини – тухла или метал?
Ако сте решили да изградите в дома си камина с горивна камера, имате възможност да избирате вида на комина. Може да го направите от тухли или от метални тръби. Изследванията показват, че няма особенна разлика в качеството на тягата между двата материала. В зависимост от конкретния случай сами изберете единия или другия вариант.


Комин от тухли – предимства:


 • Качество на тухлата е да намалява времето на охлаждане на дима в комина. т.е. пази топлото.
 • Тухлата има способността да акумулира топлината и така поддържа дома топъл и след като камината е загаснала.
 • Коминът от тухли може да се изгради по индивидуален проект.
 • Ако тухленият комин е правилно построен, той може да е по-огнеустойчив от металния.

За да се забави процеса на изстиване е препоръчително димоотводът да е облечен с изолация, както металният, така и тухленият.


Метален димоотвод – предимства:


 • Лесен за монтаж.
 • Възможност за леки корекции по пътя на димоотвода, което дава възможност за гъвкавост при избор на място за камината.
 • Благодарение на плавните извивки на тръбите се избягват острите ъгли, намаляващи силата на тягата.

Правила при монтажа на комина


 • Използвайте за димоотвода само негорими матерали.
 • Избирайте възможно най-вертикалното направление за монтаж на комина. Не е желателно да включвате няколко апарата към един и същи комин. Това намалява тягата.
 • Избягвайте изход на тръбите към близки сгради.
 • Избирайте за път на комина това място в къщата, което естествено задържа топлината.
 • Вътрешните стени на димоотвода трябва да са идеално гладки и свободни от препятствия.
 • Местата на съединение трябва да са херметически свързани и всички дупки, през които би могло да проникне въздух, да са запечатани.
 • Димоотводът трябва да са почиства поне веднъж годишно.

по материали от www.buildingsmarthome.ru

+6
Автор: Антоанета Салфидж, по материали от www.buildingsmarthome.ru
Закони Нормативна база Коментари