Ползите от вътрешната топлоизолация

Ефективната топлоизолация спомага за намаляване на топлинните загуби на жилището и подобрява комфорта.
15.04.2019
Румяна Бонева
2324
топлоизолация, минерална вата, експандиран полистир, екструдиран полистир, графитен eps
Източник: www.thermablok.co.uk

Лошата топлоизолация или липсата на такава води до ежедневно разхищение на средства за отопление и климатизация. Електрическата енергия поскъпва сезон след сезон, поради което постигането на оптимален вътрешен климат и здравословна среда на обитаване става все по-трудно.

Топлоизолацията е многокомпонентна система, изпълнявана посредством различни технологии и изолационни материали. Ефективната топлоизолация спомага за намаляване на топлинните загуби на жилището и подобрява комфорта.

Кога е необходима вътрешна топлоизолация?
Повечето сгради, построени преди 2010 г. нямат достатъчно добра топлоизолация и не отговарят на стандартните изисквания за енергийна ефективност. През студените месеци това неминуемо води до увеличаване на сметките за отопление, а през лятото проникващата топлина отвън повишава температурата в помещенията. Последиците от това рефлектират в нарушаване на вътрешния климат или в най-лошия вариант- повреждане на елементи от конструкцията на сградата. В подобни случаи поставянето на външна топлоизолация е удачно решение, но в определени ситуации изолацията на външната част е невъзможна. Пример за това са най-вече паметниците на културата или сгради с множество декоративни елементи, където запазването на фасадата е задължително условие. Топлоизолационните системи са ефективно подобрение на временно обитавани или необитавани частни домове, вили и хижи, където е необходимо загряване на сградата за кратко време до постигане на приятна вътрешна температура.

www.akostavat.com

Ползите от вътрешната топлоизолация
Полагането на подобна изолация води до редица преимущества за жилището и оптималната зона на комфорт за обитателите и се изразяват основно в следното:
Намаляване на разходите за отопление – много от съществуващите жилищни сгради се характеризират с наличие на високи топлинни загуби. Адекватната топлоизолация значително ще намали разходите за потребление на енергия.
Понижаване на опасността от образуване на конденз – влагата и плесента в повечето случаи се дължат на недостатъчно и неправилно проветряване. Много често обаче, те са резултат от ниската повърхностна температура на външните стени.
Подобряване на вътрешния комфорт – своеобразните мерки за вътрешна топлоизолация в комбинация с модерните отоплителни системи постигат оптималната зона на комфорт за обитателите на жилището. Няма как да усетим неприятно движение на въздуха, а микроклиматът осезаемо се подобрява.
Повишаване стойността на имота – правилно планираното и изпълнено саниране предпазва сградата и предотвратява последващи щети. Оценката и продажната цена на имота значително се повишават след поставена топлоизолация.

Колко важни са материалите?
При изолация на стените от вътрешната страна е много важно да се ориентираме в избора на материал, с цел да се избегнат неприятни последици като задържане на влага в стенната конструкция и следващата от това поява на мухъл в помещенията. Редно е да съобразим разликата между топлоизолационните материали за да може да направим правилния си избор. През последните години определящ фактор беше коефициента на топлопреминаване ламбда. Когато става въпрос за дълготрайна инвестия обаче, трябва да изберем оптимална комбинация между следните признаци на материалите:


  • Топлоизолационни качества
  • Механична якост
  • Гъвкавост
  • Дълготрайност
  • Паропропускливост
  • Негоримост
  • Екологичност
  • Постоянство на размерите


Сред най-често използваните топлоизолационни материали се нареждат EPS (експандиран полистирен), а също така и популярния в последно време графитен EPS, XPS (екструдиран полистирен) и минерална вата.Топлоизолационни плоскости от експандиран полистирен EPS.  www.avito.ru

Обикновеният бял EPS се характеризира с отлични изолационни свойства и паропропускливост. Лесен е за полагане и пести средства.
Недостатъци:  Притежава ограничена дълготрайност, материалът е горим и съществува голяма вероятност от злоупотреба, поради наличието на различни плътности.Графитен EPS. www.montajist.com

Графитният EPS е с най-добри изолационни качества. Освен, че е лесен за обработка и с отлична паропропускливост, притежава шумоизолационни качества и не на последно място се предлага на добра цена.
Недостатъци:  Материалът е горим с ограничена дълготрайност. При неправилно съхранение съществува опасност от изгаряне и огъвъне. Отново наличието на различни плътности увеличава вероятността от злоупотреба.Плоскости от екструдиран полистирен XPS .  www.istikoglou.gr

Екструдираният полистирен XPS се отличава с много добри топлоизолционни качества, а също така и с много висока плътност и механична якост. Може да се определи като трудно горим.
Недостатъци: Притежава много слаба степен на паропропускливост. По-труден е за полагане в сраврение с експандирания полистирен и изисква лепила и шпакловки. Характеризира се ограничена дълготрайност – около 15 години, като цената му е сравнително висока. Минерална вата. www.naemi.si

Минералната вата притежава добри изолационни свойства. Тя е шумоизолираща и негорима и поради тези свои качества може да се определи като практически вечна. Отличава се с най-висока степен на паропропускливост. 
Недостатъци: Изолацията с минерална вата излиза доста скъпо и е една от най-трудните за полагане. Характеризира се с по-голямо тегло и структура и изисква лепила и шпакловки от висок клас. За да се запазят функционалните качества трябва да се използват мазилки с много добра паропропускливост. 

Екологични топлоизолационни материали


Минерални топлоизолационни плочи. www.homeinfo.hu

Минералните топлоизолационни плочи са друг сравнително нов екологичен продукт, предлаган на пазара. Съставени са от естествени суровини – пясък, вар, цимент и вода и се характеризират с твърда повърхност. Поради неизчерпаемите в природата съставки този продукт се класифицира и като екологичен. Притежава отлични топлоизолационни свойства и е лесен за обработка и полагане, поради ниското си тегло. Минералните плочи притежават висок клас на негоримост и са подходящи за места с повишен риск от пожар. Добрите топлоизолационни качества и порьозната структура на материала допринасят за намаляване на вероятността от поява на мухъл в помещенията. Способността на материала да “диша” отговаря за регулирането на влагата чрез поглъщане на влажните изпарения в пикови моменти и отдаването им обратно, когато относителната влажност в помещенията намалее. Не се наблюдават съществени изменения в качествата и структурата на материала с течение на годините.

Етапите при полагането на топлоизолация може да варират съобразно избрания материал, като обикновено се съблюдават в следната последователност – подготовка на повърхността, залепване на топлоизолационните плоскости, фугиране и шпакловане на фугите между плоскостите и завършителен етап – полагане на интериорна боя, латекс или залепване на тапет. При подготовката на основата – тухлена стена или панел е много важно тя да бъде здрава, суха и добре почистена от прах, замърсявания и маслени петна. Отклоненията в равнинноста на основата трябва да са минимални. 

Автор: Румяна Бонева
Закони Нормативна база Коментари