Системи за отводняване и дренаж

Оптималната защитеност на даден участък се постига чрез системи, които съчетават повърхностно отводняване и подземен дренаж.
21.10.2019
Екатерина Бонева
6235
отводняване, дренаж, системи за отводняване
Система за линеен дренаж XDrain
Източник: Деворекс ЕАД, www.devorex.com

Подземните и повърхностни отводнителни системи имат ключова роля за навременното отвеждане на дъждовните и подпочвени води и водите от снеготопенето. Правилното им проектиране и начин на работа обезпечава ниски нива на подпочвените води около имота и възпрепятства образуването на заблатени участъци, ерозирането на почви, наводняване на подземни помещения и развитието на гъбични процеси по стените на сградите. Качественото изпълнение на системите за отводняване и дренаж осигурява спокойно ежедневие на собствениците и тяхната относителна независимост от климатичните условия.

Оптималната защитеност на даден участък се постига чрез системи, които съчетават повърхностно отводняване и подземен дренаж. Нормално е обаче всеки инвеститор да си зададе въпроса винаги ли е необходимо тяхното изграждане. Основни критерии при вземането на това решение са нивото на подпочвените води и вида на почвата. Ако подпочвените води се намират на по-малко от 2,5 м. дълбочина от повърхността на земята, тогава изграждането на система за дренаж е задължителна.
Ако пък почвите са глинести се възпрепятства естествената инфилтрация на дъждовните води, което води до застояването им на повърхността. Невзимането на мерки за решаването на тези проблеми рано или късно ще доведе до критични ситуации.

Подземният дренаж е рационално решение за елиминиране на проблема с плитко разположените подпочвени води и предотвратяване наводняването на подземни помещения от сгради в заблатени области. Специфичните параметри на участъка и географските характеристики на района са основни критерии при определяне вида и начина на изграждане на дренажната система. Тя се състои от най-различни елементи, сред които дренажни тръби, канали, подземни галерии и други.

 

 

Система Универсални събирателни шахти      Източник: Деворекс ЕАД, www.devorex.com


Различават се следните видове:

Хоризонтален дренаж - самотечно отвеждане на водата, най-често с помощта на открити и закрити отводнителни корита;
Вертикален дренаж – система от тръбни шахти, хидромеханични съоръжения (помпи) за отделяне на водата и осигурено захранване;
Комбиниран  дренаж - съчетава компоненти от двата вида. Този вид дренажи могат да бъдат едно- и двулинейни, контурни, площни или смесени.

Съществуват и други класификации, подразделящи системите за подземен дренаж според начина на изпълнение, специфичното разположение и др.

Изграждането на подземна дренажна система не винаги да е наложително, което обаче не важи за повърхностното отводняване. Наличието на такава отводнителна система обезпечава ефективното отвеждане на излишната водна маса от къщи и дворове, зелени площи, детски площадки, пътища и различни съоръжения.


XDrain - Дренажен канал за линейно отводняване  Източник: Деворекс ЕАД, www.devorex.com

Системите за повърхностен дренаж се подразделят на два вида:
Системи за линеен дренаж
Този вид системи осигуряват оттичане на водата по цялата дължина. Най-често се изграждат около прилежащите площи на сгради, пред гаражи, градини и алеи и около водни съоръжения. Наличието им гарантира висока надеждност, поради минималният риск от запушване. Системата се състои от няколко елементи – отводнителни канали, пясъкоуловители, крепежни елементи и произвеждани от различни материали защитни решетки. Отводнителните канали могат да се полагат на различна дълбочина, а в случай на необходимост и да бъдат оборудвани със стоманени дюзи за увеличаване на устойчивостта в зависимост от очакваното натоварване. Изработват се от вибропресован бетон, композитни материали, пластмаса и полимербетон. Последните обединяват всички предимства на стандартните бетонни канали и съвременните композитни изделия.

Дренажни канали за линейно отводняване
Дренажните канали XDRAIN са подходящо решение за линейно отводняване, което се характеризира със здрава конструкция и лесен монтаж. Каналите са произведени от полипропилен (PP), който е устойчив на корозия, въздействието на химикали и замръзване. Множеството ребра и затворени камери правят конструкцията устойчива и осигуряват лесния монтаж и надеждното закрепяне. Дренажните канали XDRAIN се предлагат с разнообразие на решетки, което дава предимство при използването им в голям диапазон от индивидуални проекти в частното строителство, както и при индустриални обекти.


Дренажните канали XDrain се характеризират със здрава конструкция и лесен монтаж       Източник: Деворекс ЕАД, www.devorex.com

Решетките, които се предлагат към системата за линейно отводняване са:

  • пластмасова (PP), с клас на натоварване А15;
  • поцинкована стомана, клас В125;
  • неръждаема стомана, клас В125;
  • чугун, клас С250;
  • полиамид (PА), клас С250
     


Разнообразието от решетки на дренажните канали са предимство при използването им в голям диапазон от проекти     Източник: Деворекс ЕАД, www.devorex.com

Решетката от полиамид (PА) е иновационна разработка, която е елегантно  и същевременно функционално допълнение към системата за отводняване XDRAIN. Решетката е произведена от стъклонапълнен полиамид (PA6 GF35) със собствен дизайн и се отличава с по-висока твърдост и издържливост на материала. Продуктът се отличава с изключителна устойчивост и здравина при експлоатация и много добра UV защита, благодарение на свойствата на полиамида.   Решетката от Полиамид е одобрена по БДС EN 1433:2003 с клас на натоварване С250, като отличните й свойства и технически характеристики, преминаха успешно тестовете в лабораторна среда.


Универсалните събирателни шахти могат да обединяват дренажа от линейна отводнителна система, както и за точково отводняване     Източник: Деворекс ЕАД, www.devorex.com

Точкови отводнителни системи
Изграждането на точково повърхностно отводняване включва отделни водосбори, съединени както помежду си, така и с линейната отводнителна система чрез канализационна тръба. Главен елемент от състава на точковите системи са отводнителните шахти. Те предоставят надеждно отвеждане на повърхностните води към канализацията, като заедно с това възпрепятстват разпространението на неприятни миризми от канализационната мрежа. Сифоните и решетките също са част от състава на точковите системи за отводняване. За елиминиране на риска от запушване на канали, решетките се изработват с декоративно оформени елементи, които задържат примесите във водата, а в сифоните се монтира кошница за задържане на отпадъците.

Отводнителните шахти се свързват чрез тръби с линейния дренаж и канализационната система     Източник: Деворекс ЕАД, www.devorex.com

Универсални шахти за точкови отводнителни системи
Система Универсални събирателни шахти могат да обединяват дренажа от линейната отводнителна система и да служат като елемент за точково отводняване. Шахтите отлично допълват и разширяват възможностите за приложение на система за линеен дренаж  XDRAIN. Шахтите и аксесоарите към тях са изработени от висококачествен UV стабилизиран полипропилен кополимер (PP - C), като някои от тях са сертифицирани за клас на натоварване А15. В зависимост от размера на шахтата има предвидени отвори за присъединяване на канализационни тръби с различен диаметър от 50 мм до 315 мм. Важна функция на шахтите е да улавят инертни отпадъци и да предпазват от запушване тръбите на отводнителната система, като осигуряват директен достъп за ревизия и по-лесна поддръжка. Могат да бъдат използвани за събиране на вода от улуци, в градината, гаража, ниски места в двора, ландшафтни секции, зони около басейни и много други. Разполагат с преграда, която предотвратява разпространението на неприятни миризми от канализационната мрежа.


Универсална събирателна шахта използвана при точково отводняване      Източник: Деворекс ЕАД, www.devorex.com

По мнение на специалисти, оптималният вариант за отводняване се постига чрез изграждането на комбинирана система по линейния и точков метод. Последователността на полагане на отделните елементи е ключова за нейното правилно функциониране. За тази цел се препоръчва: под улуците да се предвиди локално точково отводняване; при проекти, включващи двор, на територията му да се обособи линейно отводняване, което да включва основно отводнителни канали; елементите да се присъединят чрез канализационни тръби към колектора.

 

Автор: Екатерина Бонева
Закони Нормативна база Коментари