Фасадни бои с марка БАУМИТ от ново поколение

Всички фасадни бои с марка Баумит притежават много ниски стойности на капилярна водопропускливост и висока устойчивост на атмосферните влияния.
14.11.2017
Баумит България ЕООД
1154
baumit, фасадни бои, мазилки за фасада, мазилки, бои
В центробежния филтър боята се движи спираловидно.(фиг. 1)
Източник: Баумит България ЕООД

Иновативния център и развойната лаборатория на Баумит достойно следват девиза на марката: "Идеи с бъдеще." Специалистите постоянно търсят възможности за създаване на нови и същевременно за обновяване и подобряване на съществуващите продукти.

В последните години Баумит отдели специално внимание на фасадните бои. Подобриха се свойствата на използваните до момента и бяха създадени и съвсем нови бои. Така освен известните отпреди Баумит СиликонКолор, Баумит СиликатКолор и Баумит ГранопорКолор, бе подобрена рецептурата на боята Баумит НанопорКолор. Съответно на вниманието на професионалистите бяха представени съвсем новите Баумит СтарКолор и Баумит ПураКолор.

Боите НанопорКолор, СтарКолор и ПураКолор се отличават с отличната си преработваемост и много добра покривна способност. Те се нанасят лесно както с еърлес машини, така и с валяк. Баумит НанопорКолор притежава уникалните свойства, свързани със самопочистване на фасадните повърхности с използването на фотокатализатор. Благодарение на многобройните пори с нано-размери тя притежава и отлична паропропускливост. Баумит СтарКолор е на силиконова основа, но с подобрени свойства спрямо стандартния СиликонКолор – съхне без напрежения, по-силно водоотблъскваща и с по-висока степен на паропропускливост. Баумит ПураКолор е на акрилатна основа, с отлични характеристики по отношение постигането на произволни цветови нюанси. Тя може да бъде оцветявана във всички 852 цвята от каталога Баумит Лайф. Това покрива и оцветяването в най-тъмните и ярки цветове от каталога, което премахна необходимостта от производство на боята СтайлКолор.

Всички фасадни бои с марка Баумит притежават много ниски стойности на капилярна водопропускливост и висока устойчивост на атмосферните влияния.

Една от основните характеристики, които отличава качествено новите и произвежданите от много години Баумит бои е изключителната им чистота по отношение наличието на фини твърди частици. Това е постигнато чрез инсталиране в производствената инсталация на нов центробежен филтър (фиг. 1). Във филтъра боята се движи спираловидно, което създава центробежни сили в потока. Така по-тежките твърди частици, под влияние на центробежните сили се придвижват към външните стени на филтъра, където с помощта на специално монтирани лопатки към оста (фиг. 2), се събират и отвеждат към отделен изход (фиг. 3). Голямото предимство на така пречистените бои е възможността да се полагат по така наречената „еърлес” или безвъздушна технология. При използване на такъв тип бояджийски машини (фиг. 4) боята преминава през смукателна тръба към помпа, която създава много високо налягане (80–100–120 бара) и се изпръсква без използването на компресор за сгъстен въздух. Липсата на твърди частици позволява дюзите на пистолета да са с много малки размери (0.15–0.25 мм), (фиг. 5). Това, от своя страна, осигурява правилна, широка „метла” при полагане, плътно и равномерно покритие (фиг. 6), без голямо разпръскване на материал във въздуха и оттам малки загуби на боя. Разбира се, боята може да се полага и по класическата технология, посредством валяк с агнешка кожа (фиг. 7 и фиг. 8). Във всеки случай, обаче, преди полагане е добре съдържанието в кофата да се хомогенизира чрез разбъркване с електрическа бъркалка на бавни обороти (фиг. 9).

Боите се нанасят на две ръце, първата от които служи като грунд. При полагането на първия слой, боята се разрежда с 10% до 15% вода. При втория слой тя се полага неразредена или разредена с максимум до 5% вода. Времето за съхнене между двата слоя е минимум 12 часа, като може да бъде повлияно значително от атмосферните условия. При положение, че се налага полагането на допълнителен слой боя, е необходимо да се изчака технологично време за съхнене на предходния слой. Това съхнене е минимум 4 часа за всички видове Баумит фасадни бои, с изключение на Баумит ПураКолор, за която трябва да се осигурят минимум 6 часа преди полагане на следващия слой.

Разходната норма на Баумит боите при полагането им в един слой без разреждане е около 0.2 л/м2.

Разбира се и в този случай, както при извършването на всеки вид строителна дейност, е правилно да се прилага системният подход. Боите не трябва да се разглеждат сами за себе си, а да се обърне внимание и на останалите етапи, предхождащи или следващи тяхното полагане. На първо място трябва да обърнем внимание на основата и да се погрижим за нея. Тя трябва да бъде суха, незамръзнала, без изсолявания, без подкожушени участъци, без нездраво свързани или ронещи се частици. При наличие на неподходящи други покрития, те трябва предварително да бъдат отстранени. Нездравата основа трябва да бъде усилена. За тази цел могат да се използват продуктите Баумит РеКомпакт – грунд на основа калиево-водно стъкло (фиг. 10), който изгражда нова скелетна структура в старата основа, или Баумит МултиПраймер – дълбокопроникващ грунд на силиконова база (фиг. 11), който намалява значително и попиващата способност на старата основа. Налични малки пукнатини по повърхността, с широчина до 0.5 мм, могат да бъдат предварително премостени чрез нанасянето на Баумит ФилПраймер – грунд запълващ микропукнатини (фиг. 12). Когато фасадата е замърсена с гъбички и водорасли, за отстраняването им и за частично предпазване от новата им поява се използва продуктът Баумит ФунгоФлуид (фиг. 13). Замърсена стара фасада може да бъде предварително почистена с Баумит РеКлийн (фиг. 14).

При полагане и до изсъхване на фасадните бои температурата на основата, въздуха и материалите трябва да бъде над 5°С, а при тези на силикатна основа (Баумит НанопорКолор и  Баумит РеКлийн) – над 8°С. Те трябва да бъдат предпазвани от директно слънце, от вятър, дъжд и мраз.

При извършване на отделните операции по боядисването е добре да се консултирате с инструктор на Баумит България. Стриктно трябва да се спазват изискванията за работа, посочени в съответните технически карти на влаганите продукти.

+9
Автор: Баумит България ЕООД

Още по темата

Още от автора
Закони Нормативна база Коментари