ОНДУЛИН под керемида

„Ондулин под керемида” е съчетание на естетиката и тра дицията с надеждността и дълготрайността. Покривите придават специфичен, неповторим облик на сградите, дори и на цели градове. Да се запази този облик със съвременно техническо решение и изгодна цена, това е първото качество на системата „Ондулин под керемида.”
07.04.2007
Ондулин България
794
покрив, ОНДУЛИН, хидроизолация на покрив
Източник: https://bg.onduline.com/bg

„Ондулин под керемида” е съчетание на естетиката и тра дицията с надеждността и дълготрайността. Покривите придават специфичен, неповторим облик на сградите, дори и на цели градове. Да се запази този облик със съвременно техническо решение и изгодна цена, това е първото качество на системата „Ондулин под керемида.”
 През последните 20 – 25 години едно от приложенията на листовете Ондулин стана полагането им под керемидени покриви основно в страните с традиция в използването на керемидите. Това са Турция, Италия, Испания, Португалия, Гърция. Идеята да се използват листове Ондулин за тази цел възниква от ремонта на стари архитектурни паметници, които не могат да са покрити по друг начин, освен с традиционните керемиди. Керемидените покриви, разбира се, когато са направени от качествени материали, винаги са отправяли предизвикателсво към времето. Полагането на лист Ондулин под керемидите ги отправя към вечността. „Ондулин под керемида” е цялостна система. Тя е разработена с всички детайли и трудно би могло да се намери ограничение в нейното приложение. Системата е подходяща за всякакъв вид керемиди и предлага уникална възможност за разширяване обхвата на приложение на традиционните керемидени покриви при случаи, в които традиционно керемидите са неприложими. Предимствата на “Ондулин под керемида”, са за всички участници в процеса.
 


За архитектите:

 • Покривът може да бъде с по-малък наклон (мин. 5о) от стандартно допустимия за керемиди, като така се увеличава полезният обем на сградата.
 • Наклони до 5о, т.е. по-малки от допустимите за керемиди;
 • Изправени и изчистени покривни линии;
 • Намаляване на собственото тегло на покривната конструкция;
 • Подобряване на вентилацията на покривната основа;
 • Подобряване на термоизолацията на покрива;
 • Защита чрез два устойчиви на атмосферни условия материали.
   

За строителите: при нов покрив

 • По-лесна за изпълнение дървена конструкция;
 • Икономия на дървен материал – не е необходима плътна дъсчена обшивка;
 • Няма нужда от специални инструменти и висококвалифицирани работници;
 • Повишена производителност и икономия на труд – за ден един работник може да положи 40 м2 Ондулин и съответните керемиди;
 • Листовете Ондулин се монтират лесно и осигуряват надеждна водозащита. Керемидите могат да се положат и по-късно.
   

 

При ремонт на стар покрив?

 • Не е необходим основен ремонт на дървената конструкция;
 • Нужно е минимално количество нов дървен материал;
 • Не е необходимо закупуването на нови керемиди, а се използват старите – икономия на материали;
 • Не се разпокрива целиятв покрив – няма нужда от временна хидроизолация;
 • Не е необходимо сваляне на керемидите от покрива – икономия на труд;
 • Подобрена топлоизолация – с Ондулин под керемида се намаляват енергийните разходи с 5 %;
 • Подобрена звукоизолация – външният шум се намалява с 27 %.


За инвеститора и крайния потребител:

 • По-голяма сигурност на двойното покритие;
 • Икономия на дървен материал за покрива;
 • Избягват се разрушенията по сградата, причинени от повреда или счупване на керемидите.
 • Отпада необходимостта от периодично пренареждане на керемидите поради по-доброто сцепление и използването на срециални аксесоари.
 • По-добра термо- и звукоизолация. Листовете Ондулин имат коефициент на топлопроводимост = 0,084 – това спестява  4 оС през лятото и през зимата.
 • Намалено количество керемиди – спестяват се 5 керемиди на м2 в случай на използване на турски керемиди.
 • Таванското пространство остава чисто – не прониква прах.
 • Керемидите се проветряват, което им осигурява по-дълъг живот.
При ремонт на стар покрив?

 • Не е необходим основен ремонт на дървената конструкция;
 • Нужно е минимално количество нов дървен материал;
 • Не е необходимо закупуването на нови керемиди, а се използват старите – икономия на материали;
 • Не се разпокрива целиятв покрив – няма нужда от временна хидроизолация;За реставраторите:

 • Запазва се автентичният външен вид на покрива – използват се старите керемиди, независимо от тяхното състояние.
 • Повишена надеждност на покрива – една счупена керемида не означава безвъзвратно изгубени стенописи или други исторически ценности.
 • По-малко разходи за ремонт на остарялата дървена конструкция;
 • Не се допуска разрушаване на мазилките по време на ремонта.
 • Подпокривните помещения остават чисти – не прониква прах;
 • Намален риск от поява на конденз;
 • Не е необходимо изпразване на помещенията по време на ремонта.

Точното спазване на монтажните детайли е гаранция за красив и дълготраен покрив. Ето как се изпълняват някои от по-разпространените детайли:
 

МОНТАЖНИ ДЕТАЙЛИ
 

  
1.    Детайл при челна връзка покрив със стена                                   2.    Детайл при странична връзка покрив със стена

 


  
3.    Детайл при било и майя                                                                  4.    Детайл при улама

 


  
5.    Намаляване наклона към покрив с „Ондулин под керемида”       6.    Детайл при капандура

 

  
7.    Детайл при отдушник                                                                        8.    Повишаване носимоспособността на стрехата
 

Закони Нормативна база Коментари