отпадни води

(При липса на улична канализация и когато няма къде да се отвеждат отпадъчните води)

При избора на локални пречиствателни станции за битови отпадъчни води (ЛПСОВ) инвеститорът преценява цената, гаранционния срок, стойността на сервизното обслужване, разходите на електроенергия и др

Помпите GRUNDFOS - отличен избор за дренажни и отпадни води

Wavin AS е завършена система, произведена от Astolan®, която се характеризира с ниско пропускане на шум и е предназначена за отпадъчни води.

Решения за дренажни и отпадни води с Grundfos

15.03.2008
Грундфос България
1243

UNILIFT KP/AP/CC са преносими, универсални, потопяеми помпи от неръждаема стомана за пренос на чиста, неагресивна вода, слабо замърсени и отпадни води.

Екокомфорт и пречистени битови отпадъчни води

15.05.2007
инж. Д. Каразлатев, управител на...
612

Срещу замърсяването на почвите и водните басейни с нефтопродукти има надежни екологосъобразни решения.

Закони Нормативна база Коментари