Пасивна къща – що е то?

В цяла Европа климатът е подходящ за строителство на нискоенергийни къщи.
15.03.2010
www.pasivni.kashti.com
631
къща, пасивна къща, изолация на покриви, прозорци, изолация на стени
Пасивна къща – що е то?
Източник: www.pasivni.kashti.com

Конструктивните стандарти на бъдещето
В цяла Европа климатът е подходящ за строителство, нискоенергийни къщи. Пасивните къщи, които са тествани, са вече обитаеми и са окончателно одобрени. Измерванията, направени на вече готовите къщи, доказват, че енергийните разходи могат да бъдат прогнозирани и предвидени с голяма точност в зависимост от обитателите, като се калкулира общата годишна консумация.

Пасивната къща постоянно се захранва със свеж въздух благодарение на вентилационна система. Вентилационната система на пасивните къщи е система за доставка на свеж въздух, а не климатична система, която осигурява циркулирането на вътрешния въздух. За разлика от прозоречната вентилация, при тази има фини филтри, които спират механичния прах и цветния прашец. Качеството на въздуха в къщата е винаги отлично, дори собствениците да не са я обитавали известно време и прозорците да не са били отваряни. Развитието на бактерии е проблем само на лошо проектирани циркулационни системи. Шумът от вентилатора и клапаните са напълно елиминирани (това се гарантира с монтаж, който премахва вибрациите, ниска скорост на въздуха, акустични заглушители в каналите за въздух). Въздушните дюзи за входящия чист въздух са разположени близо до тавана, където въздухът постъпва с не голяма скорост, и така това става почти незабележимо за човешкото ухо. Разбира се, ако прозорците се оставят отворени за дълъг период от време през зимата, температурата на вътрешния въздух ще се понижи забележимо, а енергийната консумация за отопление ще се повиши.

Основните характеристики на пасивните къщи
• Компактна форма и добра изолация: Всички елементи на външната обшивка на къщата са изолирани за постигане стойности на U-фактора 0.15 W/(m2 K).
• Южна ориентация и оптимизиране на сянката: Пасивното използване на слънчева енергия е съществен фактор при проектирането на пасивната къща.
• Енергийна ефективност на дограмата: Прозорци (остъкляване и рамки в комбинация) трябва да има U-фактор по-малък от 0.80 W/(m2 K), при слънчев топлинен коефициент около 50%.
• Добре уплътнена конструкция на сградата: Изтичането на въздух от неуплътнени връзки трябва да е по-малко от 0.6 пъти от общия обем на къщата за час.
• Пасивно подгряване на свежия въздух: Свежият въздух трябва да бъде прекаран през приземието, където да приеме температурата на почвата. Това подгрява свежия въздух до температура около 5°C, дори през най-студените зимни дни.
• Високо ефективно топлинно преобразуване от изсмуквания въздух посредством топлинен топлообменник въздух-въздух: По-голямата част от топлината от изсмуквания въздух се трансформира във входящия свеж въздух (топлинно преминаване над 80%).
• Доставка на топла вода от възобновяеми източници: Слънчеви колектори или термопомпи, грижещи се за затопляне на водата.
• Енергоспестяващи домакински уреди (клас А): Нискоенергийни хладилници, готварски печки, фризери, енергоспестяващи лампи, сушилни и други са необходими, за да бъде къщата наистина пасивна.
• Производство на електроенергия от алтернативни източници: При самото проектиране може да бъде заложено поставянето на слънчеви модули в самата архитектура като декоративен елемент. Същото е възможно да се направи на покрива вместо поставянето на покривното покритие.

Изолацията на стените
За да отговаря на нормите на една пасивна сграда, се прави точно изчисление за нужните изолации на стената. За да се постигне нужното число, се оказва, че стената трябва да съдържа следните елементи:


Дървена обшивка 23 мм
Въздушна междина 30 мм
Хидроизолация 2 мм
Гипсфазер 12,5 мм
Минерална вата 220 мм
OSB плоча 15 мм
Пароизолация 1 мм
Минерална вата 80 мм
Гипскартон 2 х 12,5 мм

Връзката между стените и основата на къщата се осъществява, както следва:

Дървена обшивка 23 мм
Въздушна междина 30 мм
Хидроизолация 1 мм
Гипсфазер 12,5 мм
Минерална вата 220 мм
OSB плочи 18 мм
Пароизолация 1 мм
Минерална вата 70 мм
Гипсфазер 2 х 12,5 мм


Паркет 22 мм
Звукоизолация 3 мм
Циментова замазка 50 мм
Пароизолация 1 мм
Минерална вата 200 мм
Циментова основа 200 мм
Полистирен 80 мм


Битумна хидроизолация 2 мм
Минерална вата 80 мм
Дървен венец 100 х 100 мм
Циментова основаИзолация се прави и на пода, така че да няма никакви термомостове от бетоновата основа. И тук отново изолацията над плочата е 200 мм, а под основата мин. 80 мм.

Прозорците на пасивната къща
Всички прозорци, сертифицирани за използване в пасивните къщи, трябва да бъдат със стъклопакет с три стъкла и вътрешното да е нискоемисийно. Това са минималните изисквания, за да не преминава топлината през стъклопакета. Ако погледнем на прозореца като повърхност, стъклопакетът е от порядъка между 70 и 90% от площта на целия прозорец. Останалата част се пада на профила. Освен стъклопакета, важна роля играе и дебелината, и изолационните способности на профилите.

Разпределение на температурата в самия профил и стъклопакета.

При дървени прозорци
При прозорец с размери 1,20 х 1,50 м
със стъклопакет 4-12-4-12-4 (36 мм) - Uстъкло = 0.7 W/m2 K
коефициентът на прозореца е  Uпроз = 0,79 W/m2K.При PVC прозорци
При прозорец с размери 1,20 х 1,50 м
със стъклопакет 4-12-4-12-4 (36 мм) -
Uстъкло = 0.7 W/m2K
коефициентът на прозореца е Uпроз = 0,79 W/m2 K.При алуминиеви прозорци
При прозорец с размери 1,20 х 1,50 м
със стъклопакет 5-16-4-12-4 (45 мм) -
Uстъкло = 0.7 W/m2K
коефициентът на прозореца е Uпроз= 0,79 W/m2K.Изолацията на покрива
Както и при стените и пода, и при покрива има изисквания за топлоизолация. Не трябва да се забравя, че топлината се изкачва нагоре и най-лесният й начин е да премине през покрива. Най-лесният вариант да разберете сами дали една къща има или не изолация в покрива, е зимно време да наблюдавате северната страна на покрива. Ако къщата се отоплява и няма изолация, ще забележите, че снегът се разтопява по-бързо и се събира при олука и стрехата сравнено със съседна къща, която има изолация. Затова не пренебрегвайте изолацията в покрива.

Минималните изисквания са:
Пасивните къщи са сгради, в които вътрешният климат може да се получи без активно отоплителна или охладителна система. (Адамсон 1987 и Феист 1988). Къщата сама се подгрява и охлажда и затова се нарича “пасивна”.
За европейското пасивно строителство необходимо условие е годишните изисквания да са по-малки от 15 kWh/(m2 на година), и не трябва да бъдат увеличавани разходите за енергия, необходими за други нужди (например електричество за домакински нужди). Комбинираната първична енергия за жилищната площ на пасивна къща не трябва да достига 120 kWh/(m2 годишно) за отопление, топла вода и електричество за домакинство.
Допълнителните енергийни потребности могат да се покриват с възобновяеми енергийни източници - слънце, вятър и вода.

Това означава, че комбинираната енергийна консумация на една пасивна къща е по-малко от средното изискване за електричество за домакинство и топла вода. Комбинираната енергия в една пасивна къща е ЧЕТИРИ пъти по-малко в сравнение с енергията, консумирана в една съвременна къща, отговаряща на всички европейски строителни норми.
 
Пасивната къща е стойностно ефективна, когато комбинираните капитализирани разходи (строителство, включително проектиране и инсталирано оборудване, плюс потребителските разходи за 15 години) не достигат тези на нова къща.

Автор: www.pasivni.kashti.com
Закони Нормативна база Коментари