Ключова дума „Хигиена”

Впечатления от току-що приключилия панаир във Франкфурт Германия – ISH 10 - 14. 03. 2009 г. за ВиК, санитарни и отоплителни системи, провеждан всеки 2 години
15.04.2009
Д-р. инж. Иван Иванов
966
водопроводна, вода, топлоизолиране, тръбна инсталация, legionella
WC вграденото в стената казанче има автоматика, която периодично автоматично пуска промивна вода в тоалетната и предизвиква опресняване на водата в тръбната мрежа.
Източник: Viega GmbH & Co. KG

Хигиената на питейната вода започва много преди водата, този важен за живота и здравето елемент, да потече от тръбата. Важни са всички елементи и материали, които са в досег с водата още от момента на водовземането, транспортирането, съхранението, подаването в сградата до водния кран, от който се ползва питейната вода. Качествата на питейната вода трябва да са гарантирани във всеки водочерпен прибор – чешма, душ и т.н.

  
Legionellа pneumophila


За гарантиране на качествата на питейната вода се предприемат редица мерки, свързани с материала на тръби и части, начина на проектиране и изграждане  и изпитване на водопроводни инсталации, недопускане на мъртви зони от водопроводната инсталация, прибори, гарантиращи източване и опресняване на водата в проблемни участъци, периодична температурна и друга дезинфекция на тръбната инсталация и т.н.

Регулиращ вентил за циркулация за БГВ с вграден термоелемент и функция за автоматична температурна дезинфекция


При сградното водоснабдяване в последните години особено за престижни и за обществени обекти – хотели, клиники и др.,  все по масово се използват неръждаеми тръби и фитинги. Те имат безспорни предимства от хигиенна гледна точка – запазват качествата на водата, не кородират, трайни са, механично здрави са, изглеждат добре, с пресовата технология се монтират бързо и лесно, отпадат заварките. Подходящи са да изпълнят концепцията – водопроводната инсталация в една сграда да е трайна и да не се налага подмяната й през целия живот на сградата – над 100 години.


Успоредно с използването на неръждаема стомана за водопроводни тръби и фитинги се прилагат множество методи и системи, запазващи добрите качества на питейната вода и недопускащи замърсяване, развитие на микроорганизми, промяна на вкус, цвят, мирис и т.н.  На схемата е показано как тръбите за студена вода без мъртви участъци най-накрая захранват често използван прибор или WC с автоматично самопромиване.


Изследванията доказват, че причините за развитие на микроорганизми във водопроводната инсталация са 3:


 • Подходяща температура за развитие;
 • Наличие на хранителни вещества;
 • Време за развитие – в т .нар. мъртви участъци.

Температурата оказва най-голямо влияние. Любимата им температура е между 25 и 55°C. Затова в тръбопроводите за студена вода температурата не трябва да се покачва над 25°C и в тръбите за топла вода не трябва да е по-студена от 55°C. Като индикатор за наличието на микроорганизми служат следните бактерии: Pseudomonas aeruginosa и Legionella pneumophila.


Pseudomonas aeruginosa e eдна от най-важните болестотворни бактерии – особено при вътрешноболнични инфекции. Оптималната температура за развитието ù е между 25 и 30°C. Терапията при подобни инфекции е тежка и често изходът от болестта е фатален.  
 
Първата известна епидемия с Legionella pneumophila е от 1976 г. в един хотел в САЩ с 30 починали. В Германия средногодишно се докладват по около 30 000 случая на заболяване от Legionella  годишно, при което има 10-15% летален изход.


Добри условия за развитие на Legionella има при температура между 25 и 45°C. В немските норми DVGW W551 са дадени техническите мерки срещу тази бактерия.
 


   


1. Системата „тръба в тръба” за циркулация на БГВ – отдолу е регулиращия вентил с функция за „температурна дезинфекция”
2. Пример за фитинги от неръждаема стомана, мед и бронз


В нашите питейни води принципно се съдържа много малко количество хранителни вещества за бактериите. За да не се допуска внасяне на хранителни вещества всички, използваните от Viega органични материали, са преминали съответните химични и микробиологични изпитания. Взети са мерки за незамърсяване на тръбите и фитингите при монтажа.


Недопускането на „мъртви участъци” в тръбната мрежа, където водата застоява, е в ръцете на проектантите и инсталаторите. 


Тръбната инсталация трябва така да е проектирана, че да няма участъци, в които водата да застоява. Пожарните кранове не трябва да са на глух участък, в най-отдалечения тръбен участък трябва да има често ползван прибор – например WC, предлага се и автоматика за промиване на WC,  която периодично автоматично сама изпуска малко количество вода, за да не застоява водата в тръбите, което е особено полезно например при хотели, където няма постоянно гости или при училища, поради сезонните ваканции.


Правилното топлоизолиране на тръбите особено в участъците, където водата застоява, е също важно. В такива участъци топлата вода изстива, а студената се стопля, при което се създават условия за развитие на бактерии.


Други мерки са:


1. Предвиждане на по-голямо разстояние от тръбите за студена вода до тръбите с топла вода и отопление  и неполагането им в подови настилки с подово отопление.
2. Планиране на тръбната инсталация така, че да има опресняване на водата – най-често използвания прибор е в края на тръбния участък, а по-рядко ползваните са преди него. Така целият тръбен участък се опреснява. Не се използват класически тройници с мъртъв участък, а  тройници с резба за монтаж върху им на водочерпния прибор – т.нар. последователно захранване.
3. Правилно топлоизолиране за недопускане на стопляне или изстиване на водата.
4. Използване на тръби с малки диаметри - без да се преоразмеряват, за да има подходяща скорост на движение на водата. Прилагане на кръгово захранване, когато приборите са много и една тръба става недостатъчна.
5. Използване на уреди с периодично самопромиване – например WC за опресняване на водата в тръбите.
6. Рециркулация на топлата вода за битово горещо водоснабдяване – например системата на Viega – тръба в тръба, при което се гарантира нужната циркулация при спестяване на - място за 1 тръба, скоби за закрепване, топлоизолация, използва се по-евтина тръба, до 30% по малки загуби на топлина, пести се време за монтажа.
7. Периодична температурна дезинфекция на мрежата за топла вода – чрез специални регулиращи вентили на циркулационните щрангове.
8. Недопускане на замърсяване на тръбите и фитингите преди и по време на монтажа им. Например Viega GmbH предлага неръждаемите тръби, защитени от замърсяване (по време на транспорт и съхранение, до монтажа им) с пластмасови капачки. Фитингите са подходящо опаковани в торбички, също защитени от замърсяване.
9. Система за изпитване на монтираните тръбни инсталации със сгъстен въздух вместо с питейна вода – от средата на 2004 г. немският съюз за ВиК, отопление, климатизация (ZVSHK) препоръчва водопроводните инсталации  да се изпитват с питейна вода само в случаите, когато непосредствено след изпитването сградата ще започне да се използва и няма опасност водата да застои в тръбите и да влоши качествата си и да се развият микроорганизми. Сухото изпитване на тръбната инсталация се приема вече като „съвременно ниво на техниката”. вСухото изпитване стана възможно благодарение на предлаганата от Viega  система пресови фитинги с т.нар. контур за сигурност (SC Contur), при която се гарантира, че няма да остане някоя връзка непресована.


Примери за изпълнение на водопроводи без мъртви участъци
 

Относно отоплението на сгради се говори за енергийна ефективност набляга се на: • Снижаване на загубите чрез добра топлоизолация - нискоенергийни домове;
 • Снижаване  на разходите чрез използване на ниска температура на топлоносителя – съчетание на съвременни котли (кондензни), термопомпени и соларни системи - основно чрез площно темпериране - подово, стенно и таванно отопление и охлаждане.
 • Подовото отопление се използва и за охлаждане през лятото. Прилага се автоматика, регулираща охлаждането преди точката на оросяване, за да не се образува конденз при охлаждането.
 • Използване на възобновяеми източници на енергия - тук освен термопомпените системи - Въздух/Вода, Вода/Вода, Вода/Зол, се използват системи за изгаряне на биомаса и соларни системи за битово горещо водоснабдяване и за подпомагане на отоплението.
 • Набляга се и на контролираната вентилация, често с отнемане на топлината на изхвърляния въздух. 
 • Правят се тестове за „плътност” на сградата – да няма неконтролирано навлизане на външен въздух.
 • Препоръчват се конструкции – например „зелени покриви”, които превръщат къщите в нискоенергийни, максимално използване на географската посока за ориентиране на къщите и естествената вентилация.
 • Изготвянето на „Енергиен паспорт” на сградите се разглежда като инструмент за снижаване на разходите и на емисиите в атмосферата.

   

 

Закони Нормативна база Коментари