Земните недра често крият изненади

Една от най-разпространените практики в радиестезията обхваща предварителните проучвания на терени за строителство на   жилищни и обществени сгради. Сложното и малко непонятно за някои хора понятие „геопатология” обхваща няколко важни фактора, които е  добре да бъдат отчетени предварително, преди да бъде разположена сградата върху терена за строеж.
23.10.2007
Иван А. Тодоров
1514
радиестезия, геопатогенни зони, геопатология, пирамидена вода
Източник: Иван А. Тодоров

Една от най-разпространените практики в радиестезията обхваща предварителните проучвания на терени за строителство на   жилищни и обществени сгради. Сложното и малко непонятно за някои хора понятие „геопатология” обхваща няколко важни фактора, които е  добре да бъдат отчетени предварително, преди да бъде разположена сградата върху терена за строеж.

Земните недра често крият изненади, които не могат да бъдат изцяло регистрирани с традиционните геоложки проучвания и геодезични измервания – тектонични и карстови разломи и кухини, течащи и застойни подземни води, геомагнитните мрежи на Хартман, Кюри и Витман, излъчванията на различни земни пластове, съдържащи полиметални руди, полезни изкопаеми и радиоактивни елементи.

Всичките тези фактори, взети заедно или поотделно, образуват картината на геопатогенните излъчвания, която има пряко влияние върху живите обекти (растения, животни, хора), които се намират в дадената зона. Тук ще ми се наложи да отворя една по-голяма скоба и да   обясня характера на всяко от тези явления, за да отговоря на често задавания ми въпрос – „Защо геопатогенните зони са вредни за човека?” Ще започна с разширен поглед върху структурата на самия човек. Днес науката вече приема като неоспорим факт съществуването на така нареченото етерно, или енергийно тяло на човека. То плътно обвива физическото тяло и се регистрира чрез високочестотни  фотографски методи (Кирлианова фотография, Доплерова фотография, газоразрядна визуализация и др.) като светеща сияйна обвивка, изтъкана от множество фини канали. Нещо повече – съвременната апаратура позволява да се заснеме и една още по-фина обвивка на човешкото тяло – аурата, която освен енергийните, включва още и емоционалните човешки излъчвания. Тези полета, излъчвани около физическото тяло на човека, се наричат фини тела. Те са съставени от фина материя и енергия и имат изявена полярност.

 

  


Освен физическото тяло съществуват още 6 фини тела – етерно (енергийно), астрално (емоционално), ментално, интуитивно, причинно и духовно. Следователно човек представлява доста сложна система, която при здравите хора се намира в устойчиво енергийно, биохимично, психично и физиологично равновесие.

По последни данни на фундаменталната медицина (интегрираща традиционните и нетрадиционни методи) от изключително значение за човешкото здраве е състоянието на водната среда в човешкия организъм. Учените обръщат особено внимание на факта, че именно водата, благодарение на своите уникални свойства, пренася необходимите енергия, информация и вещества до всяка клетка в тялото. Изследванията в различни лаборатории по света показват, че здравите органи в човешкото тяло са заобиколени от правилно структурирана вода, а болните – от деструктурирана.


 
Експериментално е доказано, че вода, поставена в зоната на силни геопатогенни или техногени излъчвания (на силни и слаби електромагнитни полета), бързо променя своята правилна структура, губи природната си енергия и на практика става „мъртва”. Какво да кажем тогава за човека, чието тяло съдържа над 70% вода?

В практиката ми на радиестезист и аз съм извършвал редица опити в тази посока. Вода в бутилки, поставени в зони с ярко изразени негативни излъчвания (на геомагнитни мрежи, разломи, проекции на подземни води и др.), бързо губи своите питейни качества, помътнява, развива патогенни микроорганизми и става негодна за употреба. Както е доказано от поколения радиестезисти, отрицателните вертикални лъчи в природата поддържат процесите на гниене и разлагане на органичната материя. В зоните на силни геопатогенни излъчвания това влияние е многократно по-високо. Всички вълни с едностранна полярност, разпространяващи се в пространството и въздействащи върху човешкото тяло продължително време, са в състояние да нарушат неговото вътрешно равновесие и дадоведат до появата на различни заболявания.

Според изследванията на известния учен Лаплас, шансът ни да попаднем на кръстовка на геомагнитните мрежи е... 80%! Геомагнитната мрежа на Хартман е с гъстота на линиите 2/2.50 м в посоките север-юг, изток-запад; геомрежата Кюри – 5/6 метра в посоките югоизток-югозапад, североизток-северозапад, а геомрежата на  Витман е с параметри – 100/70 метра в основните географски посоки. Местата, където силовите линии на тези мрежи се пресичат (кръстовки), са едностранно полярни – „+” или „–”. Ако спим или седим продължително време върху такава кръстовка, нашето вътрешно равновесие се измества. Има зони, в които гъстотата на геомагнитните линии е силно изменена. Там, където линиите са прекомерно доближени (1/1.5 метра например), нищо не може да расте и да живее. Това са така наречените „гибелни места”. Пребиваването на човек в такова място дори за няколко минути рязко понижава неговия жизнен тонус и влияе пагубно върху психическото и емоционалното му състояние.

Излъчванията на подземните течащи и застойни води, на разломи, полиметални рудни залежи, както и йонизиращата радиация също влияят отрицателно върху нашия организъм. И все пак човечеството се развива и не е загинало досега от всичките тези ужасни неща – ще ми възразят скептиците. Да, но също така е вярно (по статистически данни на Световната здравна организация), че само за последните 10 години тежките и нелечими заболявания в редица страни по света са се увеличили от 8 до 12 пъти! Голям дял в тази тъжна статистика се пада на влошената екология, на повишеното химическо и техногенно замърсяване на околната среда, както и на безразборното строителство в места, където преди не са съществували условия за нормален живот нито на растения, нито на  животни, а какво остава за хора!

Практиката ми изобилства от случаи, когато проявената немарливост и невнимание в предварителните етапи на строителството коства огромни нерви и средства на по-късни етапи. Често срещано явление напоследък са написани геоложки доклади без извършване на необходимото количество проучвателни сондажи. Това довежда до погрешна оценка за възможността от проникване на води в основите и подземните нива на сградите. Спомням си как мои съседи прибързано построиха нова къща. С почуда ги гледах как набързо изляха основи в четириметровия изкоп, издигнаха бетонни стени до първа плоча (на нивото на терена) и без да изградят хидроизолация и дренажна система, продължиха смело нагоре. Пошегувах се с тях, че сигурно са решили да си направят римска баня в подземната част на къщата, но те само се понамръщиха в отговор на моята шега и заявиха, че всичко е изпълнено с хидробетон и нямало никаква опасност от проникване на влага. Когато обаче напролет дойдоха за   довършителни работи по построената сграда, с почуда установиха, че в  подземния етаж има метър и половина вода, в която дори бяха успели  да се завъдят жаби. Естествено, наложи им се отново да откопават земята около сградата и постфактум да изграждат това, с което трябваше да започнат – дренажна система за отводняване и хидроизолация.
 

    


Преди няколко години ме потърсиха за съдействие в решаването на странен проблем, възникнал в тенис кортовете на парка „Заимов” в столицата. Единият от кортовете, покрит с цел целогодишна експлоатация, се наводняваше до такава степен, че използването му ставаше невъзможно. Докато бил открит през лятото, влагата успявала да се изпари на слънцето и никой не обърнал внимание, че половината от червения корт винаги била влажна без особено поливане. С покриването му обаче нещата рязко се влошили. Арендаторите на съоръжението бяха силно притеснени, поради невъзможността да извършват своята дейност.

Бяха проверили всички системи за водоснабдяване,поливане и отводняване на своя терен, но и така не можеха да открият причината за проблема.Радиестезичната проверка бързо ме насочи вън от кортовете. Багетите ме отведоха на около 120 м в западна посока зад оградата до съоръжение на ВиК, изградено преди повече от 50 години в парка, което събираше преливни и дъждовни води. Този огромен кладенец беше пълен догоре и водата видимо просмукваше през стените му в посока на кортовете. Глинен пласт на дълбочина около 1 метър водеше тази вода и я изливаше в основите на намиращото се по-ниско по нивелация игрище за тенис. Посъветвах арендаторите да изградят отводнителна система край оградата на дълбочина поне 1,5 метра с убеждението, че това ще реши проблема. Правотата на моето измерване бързо намери потвърждение – при изкопните работи за дренажа се установи, че водата идва именно от посоченото от мен място.

Като практикуващ радиестезист съм единственият специалист в България, призоваван като вещо лице при съдебен спор. Действието се разви през 2005-2006 г. в Пловдив. Спорът беше за наводняването на стара къща, която преди това е съседствала на калкан с друга постройка. Съседите на потърпевшата страна бяха съборили старата сграда и бяха издигнали нова четириетажна постройка върху своя терен, отдалечена на 6 м от въпросната стара къща. Разстоянието между двете къщи представляваше бетониран двор, в центъра на който имаше шахта, събираща дъждовните и канализационни води от новопостроената сграда. Проблемът беше възникнал след заселването на новата къща – стената на съседната тухлена постройка се навлажняваше трайно от основите, намиращи на 2 м под нивото на бетонирания двор, до 2 м над тях. Влагата проникваше трайно, независимо от количеството на валежите.
 

  


Трима експерти, независимо един от друг, трябваше да се произнесем за причините за наводняването. Извършената от мен радиестезична проверка недвусмислено сочеше като източник на проблема съществуващата шахта в центъра на двора. Не установих наличието на високи подпочвени води, не установих и течове от аварирала или забравена стара водоснабдителна инсталация под проверявания терен. Мнението на другите две вещи лица – строителни инженери, също подкрепи моята версия. Когато предстоеше явяването ни пред Пловдивския окръжен съд, адвокатският и експертен екип на ответната страна с възмущение поиска отвод на моя милост като вещо лице, защото било „чудо невиждано магьосник да се явява като вещо лице в съда!” Възраженията им бяха отхвърлени като неправомерни по същество, (оказа се в последствие, че членовете на съдебния състав са просветени хора и знаят достатъчно добре какво представлява радиестезията като практически метод) и благодарение на нашата експертна оценка ищецът спечели делото. По-късно, при извършване на ревизия на шахтата в двора, наистина беше установено пропукване на тръбите на мръсния канал, в които бяха заустени и дъждовните води, от което възникваше съществуващият проблем. По-късно, при извършване на ревизия на шахтата в двора, наистина беше установено пропукване на тръбите на мръсния канал, в които бяха заустени и дъждовните води, от което възникваше съществуващият проблем. за отводняване на терена и изграждането на мащабна радиестезична защита за целия комплекс. В основата му бяха вградени 60 специално изработени за целта пирамиди, на междинното ниво още 6 хармонизиращи пространството пирамиди, а в централната част на покривнаа конструкция бе изградена остъклена пирамидална конструкция с основа 8 метра. Оценката за изградената защита дойде по най-неочакван за мен начин. В деня на откриването на Mall Central една изумително чувствителна жена, която не знаеше нищо за радиестезичната защита, сподели следното свое усещане – „Удивително, влизаш в такава огромна сграда, а имаш усещането, че се намираш в храм. Толкова приятно и леко се чувстваш!”

 
И докато с високите подпочвени води и с течовете от аварирали канализации нещата се решават сравнително лесно, често остава проблемът с подпочвените води на големи дълбочини. Тяхното излъчване е един от невидимите врагове на човешкото здраве. Странното е, че колкото по-чисти и бързо движещи се са тези води, толкова по-силно е тяхното излъчване към повърхността. Факт е, че тези излъчвания могат да се регистрират дори от хеликоптер, летящ на около 300 метра над повърхността на земята. Те пронизват както еднофамилните къщи, така и многоетажните блокове. При това при многоетажните сгради, преминавайки през бетонните плочи, лъченията резонират с металните мрежи на арматурата и се разширяват с всеки изминал етаж. Така например на шестнадесетия етаж проекцията на едно водно течение може да се окаже с няколко метра по-широка, отколкото е в действителност на първия приземен етаж (от 3 на 6 метра). Освен това към излъчванията на подземни води често се наслагват лъченията на геомагнитните мрежи, на строителните материали и на всевъзможни техногенни фактори. Всичко това в повечето случаи налага изграждането на радиестезични защити, за да може човек да хармонизира пространството, което обитава.

По света има много различни методи и средства за изграждане на защити от геопатогенни и техногенни излъчвания, но аз от години работя с различни по размер и пропорции пирамиди. Изградените досега стотици защити на жилища, апартаменти, еднофамилни къщи и обществени сгради недвусмислено показват подобряване на климата и на жизнената среда в защитеното пространство. В обществени сгради и жилища с изградена радиестезична защита хората се чувстват добре, боледуват по-малко и това е неоспорим факт. Там, където има защита с пирамиди (изработени по специални параметри и технология), намалява радиационното излъчване и се неутрализират лъченията на подземни води, геомагнитни мрежи, разломи и на различни електромагнитни полета. За ползата от работа с пирамиди съвсем неотдавна получих недвусмислена подкрепа от професор Станислав Зенин, завеждащ изследователска лаборатория към Министерство на здравеопазването в Русия. При направени от неговия екип изследвания е доказано въздействието на пирамидите върху водата. Вода, престояла под различни модели пирамиди, се структурира правилно. Това повишава нейната чистота и устойчивост, както и нейния енергиен потенциал.

Описаното явление се наблюдава и при замразяване на водата в криогенна камера и последващото й изследване с метода на газоразрядната визуализация (усъвършенстван метод, базиран на Кирлиановата фотография). Моите многогодишни наблюдения при работа с различни модели пирамиди потвърждават същото – там, където има пирамиди, няма отрицателни вертикални вълни.

Присъствието на тези доброжелателни спътници в жизненото пространство на човека му дарява спокойствие, хармония, добро здраве и самочувствие. Като цяло пирамидите влияят благотворно на многоклетъчните живи организми – растения, животни и хора, а също така възпрепятстват развитието на неблагоприятни за тях патогенни микроорганизми и разрушителни процеси. Използването на вода, обработена под пирамиди, влияе благотворно на здравето на човека. Растения, поливани с такава вода, растат здрави и се развиват устойчиво. Семена, третирани с „пирамидена” вода, повишават своята кълняемост и ускоряват времето за своето развитие.

Има още много особености в работата с пирамиди, но за това ще трябва да разкажем отделно, защото темата е наистина необятна. Несъмнена е ползата от тяхното приложение като средства за защита на околното пространство от вредни излъчвания и живата практика многократно е потвърдила това.

Колкото до скептиците, които посрещат всяко различно нещо със съмнение, ще им напомня една любопитна история. Когато известният днес в цял свят изобретател Едисон направил първата си електрическа крушка, мнозина удивени от феномена люде го запитали – А как свети това чудо? – Не знам, отвърнал им Едисон, - но факт е, че свети. Използвайте го!

В група или поотделно като защита от вредни вълни пирамидите също работят, затова не се чудете, а ги използвайте.

Закони Нормативна база Коментари