каменни зидове

Реконструкция в духа на традицията

17.11.2011
арх. А. Костадинова
1691

Реконструираната сграда се намира в Лещен, община Гърмен, и е построена около 1900 г.

Комплекс „Бояджика”

15.02.2011
Мая Янева
1896

Комплекс „Бояджика” се намира на уникално място в с. Тъжа, между две реки – Селска и Казанска – на естествен полуостров.

Закони Нормативна база Коментари