Соларна енергия – какво ново

Слънчевите колектори и соларни отоплителни системи за домашно и промишлено отопление и топла вода все повече навлизат в нашето ежедневие.
15.07.2011
Още за къщата
893
слънчеви колектори, отопление, топла вода, соларна енергия, топлина

Количеството слънчева енергия, която достига до повърхността на земята, е толкова много, че ако се усвои дори част от нея, ще се решат енергийните проблеми. Това количество е различно в зависимост от климатичния пояс, времето на годината, часа от денонощието, облачността, чистотата на атмосферата, надморската височина и др. До земната повърхност достигат средно около 1000 W слънчева енергия на квадратен метър. Тя се усвоява чрез фотоволтаични системи и слънчеви колектори.


Слънчевите колектори и соларни отоплителни системи за домашно и промишлено отопление и топла вода все повече навлизат в нашето ежедневие. Фотоволтаичните системи имат коефициент на полезно действие около 20%, което означава, че успяват да преобразуват само 20% от енергията, достигнала до тях. Техният принцип на действие е да преобразуват слънчевата радиация в електрически ток. Слънчевите колектори имат множество предимства. Отоплението със слънчева енергия не замърсява околната среда, тъй като не генерира вредни емисии и вещества; енергията е безопасна поради самото естество на слънчевите системи; енергията от слънцето не се влияе от повишаването на цените на петрола или другите енергоносители и самата слънчева енергия е безплатна.


Слънчевите колектори преобразуват енергията в топлина, която може да се използва за отопление или загряване на вода. Те имат значително по-ниска цена и висок коефициент на полезно действие. Слънчевите системи за отопление загряват или директно въздуха, или чрез междинен топлоносител.  Един от недостатъците на слънчевите системи за отопление е неравномерният приход на енергия, който на практика е нулев през нощта, а през зимата е с капацитет няколко пъти по-малък в сравнение с лятото. Един начин за осигуряване на непрекъснато подаване на топлина е инсталирането на водни резервоари, които акумулират част от енергията. Намаленото слънчево греене през зимата пък се компенсира с инсталиране на по-голяма площ слънчеви колектори или комбинирана система за отопление, която се включва през зимата. Модерните слънчеви колектори имат висок коефициент на полезно действие и могат да осигуряват ефективно отопление дори през зимата.


 

Автор: Още за къщата
Закони Нормативна база Коментари