Соларни системи от РЕХАУ

Cоларна система в България може да покрие до 80% от нужната енергия за подгряване на битова вода, а през лятото дори 100%.
14.07.2012
Рехау ЕООД
1093
rehau, соларни колектори, системата solect, слънчева енергия, соларна система
Соларни колектори Solect с профилирана абсорбираща повърхност
Източник: Рехау ЕООД

Слънцето е най-големият енергиен източник за Земята. Към Земята непрекъснато се излъчват светлинни, космически, инфрачервени, ултравиолетови и други лъчи, наречени общо “Слънчева лъчиста енергия”.
Тази енергия е обект на постоянно внимание във връзка с нейното потенциално използване. В климатично отношение в България има много добри предпоставки по отношение на общото слънцегреене. Слънчевите дни в различните райони на страната са между 250 и 300 за година. Това прави използването на този абсолютно безплатен и достъпен енергиен източник изключително рентабилно и изгодно.

Изчислено е, че на средногодишна база, соларна система в България може да покрие до 80% от нужната енергия за подгряване на битова вода, а през лятото дори 100%. Максималният комфорт е гарантиран при всякакво атмосферно време, благодарение на качеството на соларните системи. Дори когато не грее слънце, колекторите улавят енергията, пораждана от дифузната светлина и дават макар и по-малък топлинен, но винаги безплатен принос за достигането на необходимата температура на водата. 

Компоненти с висок коефициент на полезно действие, интелигентна и лесна за експлоатация, регулираща техника, изпитана монтажна система и ефективна акумулираща концепция са основите на високоефективните и съоръжения с дълъг живот. И всичко това с най-високи изисквания за хигиена и комфорт в новото строителство и санирането на жилища.

REHAU Solect
Соларните колектори на РЕХАУ от системата Solect с профилирана абсорбираща повърхност комбинират впечатляващ дизайн с висока производителност и дълъг живот. Притежават висок коефициент на полезно действие, интелигентна и лесна за експлоатация регулираща техника, изпитана монтажна система и ефективна акумулираща концепция. Това са основните характеристики на тези високоефективни съоръжения. И всичко това съобразено с най-високите изисквания за хигиена и комфорт в новото строителство и санирането на жилища. Разнообразието от ванни, рамкови, хоризонтални и фасадни колектори ги прави подходящи за всички видове покривни сгради. Със соларно стъкло и профилирана абсорбираща повърхност колекторите комбинират висока производителност и дълъг живот с впечатляващ дизайн.

Гъвкавостта при свързването им и изпитаните на вятър и сняг системи за закрепване позволяват лесен и бърз монтаж. 

СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНА ВОДА
Програмата от бойлери за питейна вода, комбинирани бойлери, буферни и компактни съдове Solect предлага решения за всички случаи. Топлообменници с голяма площ осигуряват високоефективен топлообмен и комфорт на топлата вода, интелигентното управление покрива всички изисквания за комфорт. Последователно структурираното меню, голям осветен дисплей, ясно направление през менюто и асистент позволяват лесно разбираема и безпроблемна комуникация с цялата система. 

Съвременните системни решения за затопляне на питейната вода трябва да отговарят на покачващите се високи изисквания за хигиена, комфорт и енергийна ефективност. Акумулиращите съдове на РЕХАУ предлагат най-добрите предпоставки за изпълнението им. За да се предотврати образуването на бактерии, и особено на опасната легионела, нормалните бойлери за питейна вода трябва да се загряват редовно над 60°C. Със станцията за питейна вода на РЕХАУ винаги се "черпи" прясна вода. Водата в бойлера не се използва за питейна. Затова и необходимата температура е в диапазона 45°-55°C. Използваният високоефективен топлообменник осигурява по-малки топлозагуби, а с правилно подбрания бойлер се избягва използването на електронагревател. Той изразходва твърде много енергия и при РЕХАУ се използва само при необходимост, а не по правило. Също така големината на бойлера спомага и за по-ефективното използване на тарифните предимства на тока - например нощната тарифа, както и при използване на системите в междинните сезони. 

Комфортът е съвкупност от множество компоненти, всеки от които е важен за РЕХАУ.

Автор: Рехау ЕООД
Закони Нормативна база Коментари