Успешни системи за бъдещето.

С многобройните си иновитвни детайлни решения SOFTLINE 82 отговаря по особен начин на актуалните потребности на пазара.
14.04.2013
ВЕКА България
721
дограма, veka, softline 82, vekaslide 82, кепенци за прозорци
SOFTLINE 82 покрива изискванията на немския закон за енергийна ефективност
Източник: Века България ЕООД

SOFTLINE 82
С повече от 40 профилни геометрии SOFTLINE 82 е една от най-пълните системи в класа над 80 мм широчина. Независимо от това VЕКА работи постоянно въру резширяването на продуктовата гама. В днешния си вид SOFTLINE 82  гарантира посредством стандартните си каси и крила с различна височина, делители и съчетаващи профили и особено стабилните си профили за врата с дебелина на външната стена от 3,5 мм възможно най-голяма творческа свобода.  Както е обичайно  за VЕКА всички профили от системата изпълняват високите качествени показатели от клас А по RAL.


Иновативни детайлни решения
С многобройните си иновитвни детайлни решения SOFTLINE 82 отговаря по особен начин на актуалните потребности на пазара. Така напр. системата съдържа спецално крило за залепване на стъклопакета.  VЕКА първа пусна на пазара и крило за врата, специално конципирано за ползването на пълнежи, покриващ напълно челото му. При SOFTLINE 82 е възможно вграждането на стъклопакети през особено малки интервали от 24 мм до 52 мм широчина.


Три равнини на уплътняване
Благодарение на различни летящи делители, тясно крило-штулп и специално създаден летящ делител с широчина само 40 мм са възможни хармонични и особено елегантни двукрили прозоречни конструкции. Трите равнини на уплътняване минимират конвекцията във фалца на обкова и допринасят за ниски коефиценти на топлопреминаване  и оптимирани изотерми в касата и крилото. Стъклодържателите с височина от  25 мм намаляват допълнително опасността от конденз  както в областта по края на стъклопакета, така и по вътрешната страна на профилите. Профилите от  SOFTLINE 82 се предлагат както фолирани в различни цветове и декори от богатата програма на VЕКА, така и с алуминиеви капачки. 


Превъзходни стойности на изолация
Дори със стандартен двоен стъклопакет SOFTLINE 82 покрива днешните изисквания на немския закон за енергийна ефективност. Много добрите топлоизолационни характериситки за профилите Uf от  1,0 W/m2K в комбинация с троен стъклопакет  (Ug= 0,4 W/m2K)  позволяват стойности на топлозащита Uw от 0,67 W/m2K . От 2012 г. системата е сертификацирана за стандарта „пасивна къща”  от оторизирания Институт за прозоречна техника в Розенхайм. По този начин със SOFTLINE 82 VЕКА спокойно очаква по-нататъшно засилване на изискванията за енергийна ефективност.  И клиентите на VЕКА могат също сигурно да планират бедещето си.


VEKASLIDE 82
Новата система за плъзгащи прозорци с  повдигане VEKASLIDE 82 убеждава с качествата си по всички изисквания. Има класически дизайн, отлични топлозащитни параметри, висока функционалност и оптимално опростен начин на изработка и монтаж както при ново строителство, така и при реновация.  Гладките и без фуги повърхнини на касата без изпъкващи ръбове допринасят за атрактивния дизайн, както и разположението в една равнина на крило, царга и праг. Всички уплътнения са скрити и не смущават погледа. VEKASLIDE 82 е идеално допълнение към новия пазарен хит на VЕКА – прозоречната системата SOFTLINE 82.  И новата система врати плъзгане с повдигане е от профили с качество А по RAL, гарантиращи максимална надеждност и дълготрайност.


Наред с атрактивен дизайн VEKASLIDE 82 удивлява и с превъзходна топлозащита.  Новият профил за крило с пет камери и широчина от 82 мм е създаден специално за използването на тройни изолиращи стъклопакети с дебелина до 52 мм. Повишената дълбочина в основата на стъклото гарантира добра изолация по кантовете на стъклопакетите и предотвратява образуването на конденз. Топлотехнически оптимирана е и 7-камерната царга с асиметрично разположена и термоизолирана армировка, както и 194 мм термоизолиран праг.


Отлични изолационни показатели
В стандартно изпълнение с класически стоманени усиления системата постига превъзходен коефицент на топлозащита Uf от  1,4 W/m2K. С поставянето на изолационни вложки в прага този показател може допълнително да бъде намален. В комбинация с троен нискоемисиен стъклопакет ( Ug= 0,4 W/m2K) е възможен коефицент на топлопреминаване Ud= 0,6 W/m2K. И при тази система на VЕКА има възможност за присъединяване на множество допълнителни профили. Важни качествени характеристики на VEKASLIDE 82 са многокамерният строеж, интегрираните уплътнения и закрепването с клипс на всички допълнителни профили.


Важен продуктов детайл от VEKASLIDE 82  е двойно термоизолираният праг. Интегрирана темозащитна вложка  гарантира максимална топлоизолация, а конструктивният строеж – оптималното отводняване.  В резултат тези продуктови характеристики  правят VEKASLIDE 82 сигурна бъдеща система за клиентите на VЕКА.Максимална системна съвместимост
Както обичайно и тук VЕКА залага на максималната съвместимост на новата система с наличния вече асортимент от профили. VEKASLIDE 82  образува една системна платформа с VEKASLIDE -  аналогичното плъзгане с повдигане от  70 мм профили. Системите имат множество общи компоненти, като еднакви армировки, водачи, уплътнители, обков и изолации, присъединителни профили. Тъй като при остъкляването VEKASLIDE 82  следва философията на прозоречната система SOFTLINE 82, то и клиентите могат да ползват и в двата случая едни и същи стъклодържатели, което също допринася за снижаване на складовите наличности.


VEKA предлага на пазара  богато разнообразие от щори: от ламелите до кутиите за вграждане


Kутията за вграждане на щори VEKAVARIANT - иновативна технология


Към семейството VEKAVARIANT се отнасят три размера кутии за вграждане на щори – с височина 175 мм, 210 мм и 235 мм.  Дълбочината при най-голямата кутия е 250 мм, а с вграден комарник – 270 мм. За по-малките кутии дълбочината е 230 мм / 250 мм с комарник/. 


 И трите размера постигат температурен фактор: fRsi= 0,70 и коефицент на топлопреминаване Uw от  0,76 W/m2K, като при най-малкия размер този показател е още по-нисък - 0,74 W/m2K.  Шумоизолиращите изолации гарантират  впечатляващите 44 dB шумозащита. 


С отлични енергоспестяващи качества и налична в многобройни варианти, системата от кутии за вграждане впечатлява  и с характеристики  като гъвкавост и ефективност.  Само с един основен профилен комплект се реализират всички познати на пазара методи на монтаж. 


Също в областта на ламелите за щори VЕКА демонстрира  богата програма – четири различни профила - с височина 37, 52 и 62 мм/ дебелина 8 и 14 мм/ и седем цвят.


Стабилните РVС елементи от системата кепенци  VЕКАSUN  служат за защита от слънчево, светлинно и атфосферно въздействие и намират приложение в ново строителство и при реновация. 

Закони Нормативна база Коментари