Димитър Назърски

„ВЪНШНИ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ НА СГРАДИ КАТО ФАКТОР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ИМ ЕФЕКТИВНОСТ”

Строеж в зимни условия

12.01.2007
Проф. д-р инж. Димитър Назърски
1120

При строителство през зимата и по-точно при изпълнение на бетонови работи проблемът е, че се създават условия водата в бетоновата смес, която все още не се е свързала с клинкера, много бързо да се превърне в лед и още на ниво невтвърден бетон той да се дезинтегрира като структура от образувалите се ледени люспи.

Проф. д-р инж. ДИМИТЪР НАЗЪРСКИ Ръководител катедра “Строителни материали и изолации” - УАСГ, София , зам. председател на БАИС

Закони Нормативна база Коментари