Хабитат България

Коалицията е неформално обединение на организации, водени от общото желание, позиции и идеи за осигуряване на по-добри жилищни условия в страната.

Програмата на форума бе структурирана в три панела: „Жилищна политика“, „Енергийна ефективност на жилищните сгради“ и „Жилищни условия на уязвими и маргинализирани групи“.

Стартира глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за правото на собственост върху земята

Инициативата по случай Международния ден на Хабитат събра над 30 доброволци, които извършиха строителни дейности в подкрепа на борбата срещу жилищната бедност.

Проект "Подобряване на жилищните условия" на Хабитат България

В рамките на проект „За по-добри жилища“ Хабитат България, заедно с 3 партньорски организации, разработи и тества пилотно новата услуга „жилищен медиатор“.

Предоставянето на подкрепа за подобряване на жилищните условия от подготвени за целта жилищни медиатори е инициатива на Хабитат България/Фондация Подслон за човечеството и 3 партньорски организации.

Фондация „Подслон за човечеството”- нов кръг за участие

19.02.2014
Фондация „Подслон за човечествот...
456

Нов кръг за участие в проект „Изграждане на четири жилища в град Костинброд в периода 2013 – 2014г.“

Закони Нормативна база Коментари