Оргахим маркират бои, които пазят здравето

• Хората прекарват над 90% от времето си в затворени помещения • Лошото качество на въздуха вътре е причина за 50% от заболяванията
11.04.2017
Оргахим АД
781
Оргахим, бои, ЛОС, органичен замърсител, маркировка
Маркират бои, които пазят здравето и природата
Източник: Оргахим АД, www.orgachim.bg

Нов символ върху кутиите се появява от април в магазинната мрежа и удостоверява, че продуктите съдържат под 1 гр. летливи органични съединения /ЛОС/ на литър. Това е 30 пъти по-малко, спрямо максимално допустимите норми на пазара в момента. Боите са проверени и утвърдени от EUROFINS и покриват всички изисквания за продукт в категория с най-ниски емисии на замърсители.
Летливите органични съединения /ЛОС/ са химикали, които се отделят във въздуха при стайна температура. Много от продуктите, които ползваме в домовете си са източници на ЛОС не само при употребата им, но и при тяхното съхранение.
Сред най-разпространените източници на ЛОС са почистващите и дезинфекциращи препарати, ароматизаторите, аерозолните спрейове, консервантите за дърво, бои, лакове и разтворители. Те биха могли да предизвикат дразнене на очите, носа и гърлото, главоболие, гадене, умора, виене на свят или кожни раздразнения.
Според изследване на EnviroVent хората прекарват над 90% от времето си в затворени помещения. Нивата на органични замърсители са от 2 до 5 пъти по-високи в закрити помещения, а лошото качество на въздуха вътре е причина за 50% от заболяванията на хората, работещи там. http://www.envirovent.com/ 
За да намалим влиянието на летливите органични съединения /ЛОС/ върху човешкото тяло трябва редовно да осигуряваме приток на свеж въздух в затворените помещения, а при употреба на продукти, съдържащи ЛОС да осигурим добра вентилация и на помещението, където се използват. При покупка на продукти, е важно да се избират тези, с най-ниски нива на ЛОС. Запасяването и съхраняването на такъв тип продукти в дома ни,  може да доведе до протичане и освобождаване на ЛОС във въздуха дори и да са затворени.
Оргахим е първият български производител в категорията, който маркира продуктите си и сключва споразумение за сътрудничество в тази насока с независима и водеща лаборатория. Тя ще застане с реномето си зад твърдението, че продуктите с тази маркировка съдържат 30 пъти по-малко ЛОС от разрешените за пазара норми. Първите продукти, които ще се маркират са Леко със Сребърни йони и SPIRIT полутранспарентни бази мат и сатен.
Това е една от основните части от стратегията на компанията  за корпоративна социална отговорност – да  образова потребителите относно по-природосъобразни решения.
За Оргахим: Оргахим АД е най-големият производител на бои, лакове, смоли и анхидриди в България и една от най-големите и най-добре оборудвани химически компании в Югоизточна Европа. Дружеството има над 115 годишна история в производството на специализирани химикали и покрития, с модерни инсталации и значителни ресурси, използвани за разработването на нови продукти. Компанията има над 2000 продукта, 600 служители, 5 фирмени магазина, 7 дистрибутора и партньори в цялата страна. 

Автор: Оргахим АД
Закони Нормативна база Коментари