жилищна вентилация

В условията на съвременното строителство, поддържането на важните санитарно-хигиенни параметри на въздуха е трудно постижимо без използване на контролирана (механична) вентилация.

По данни от различни проучвания въздухът в помещенията е до 5 пъти по-замърсен от въздуха на открито.

Последствията от недостатъчна вентилация са повишена концентрация на вредни вещества в помещенията, високи нива на влага или дори мухъл. Затова изграждането на модерни сгради е вече немислимо без съвременните вентилационни технологии.

Закони Нормативна база Коментари