фасадно осветление

Фасадно осветление

24.06.2019
Екатерина Бонева
2575

Ефектно осветената фасада може коренно да промени човешките възприятия и усещания през тъмната част от денонощието.

Външно осветление в личната градина

06.08.2006
инж. Лилия Аладжем
544

Интересната светлинна композиция не винаги е нещо скъпо. Повече фантазия – и отново потвърждаваме максимата „При подходящо осветление – светът е прекрасен!”

Как се проектира осветлението

15.02.2006
арх. Александър Чернодрински
1048

Архитекти и дизайнери подбират видовете осветление според функция и конкретно интериорно или екстериорно решение.

Закони Нормативна база Коментари