Фасадно осветление

Ефектно осветената фасада може коренно да промени човешките възприятия и усещания през тъмната част от денонощието.
24.06.2019
Екатерина Бонева
3658
инсталации, фасадно осветление, осветяване на сграда, архитектурно осветление
Светотехнически подход - Заливане със светлина
Източник: www.pigonthestreet.com

Ако в близкото минало фасадното осветление се използваше основно за осветяване на паметници и исторически сгради, днес то се превръща в неизменна част от цялостното осветление на модерните частни домове. Ефектно осветената фасада може коренно да промени човешките възприятия и усещания през тъмната част от денонощието.
Тази декоративната техника подчертава типичната архитектура и акцентите на сградата, но може също и да смекчи недостатъците на отделните елементи от фасадата и околните прилежащи на тях пространства. Свободата на съвременния дизайн и разнообразието от осветителни тела за подобно приложение позволяват да украсите фасадата си с геометрични светлинни изображения в различни цветове, съобразно търсения ефект.

Особености и етапи при проектирането на фасадно осветление
Проектирането на фасадното осветление се извършва на база редица функционални и естетически критерии – дали сградата ще изпъква на фона на ландшафта или по-скоро ще се слива с него, агресивна или деликатна ще бъде светлинната композиция, кои части от сградата трябва да се подчертаят, какви цветови решения е подходящо да се използват. Декоративното фасадно осветление изпълнява следните функции:

  • Светлинно подчертаване на архитектурата на сградата
  • Художествено осветление на фасадата
  • Зониране на пространството и организация на акцентно осветление
  • Акцентиране върху елементи от екстериора
  • Видимост и безопасност на сградата през нощта
  • Създаване на тематична празнична атмосфера


Проектирането и изпълнението на декоративната техника е творческа задача, която трябва да се повери на специалисти с нужните знания, опит и естетическа култура. При изготвяне на проекта се моделира околното пространство и намиращите се в близост сгради и постройки. Извършват се обстойни тестове на избраните осветителни тела и се отчита влиянието на сенките, като фактор за подчертаване на отделни архитектурни особености от осветявания обект. Финалните етапи от изготвянето на проекта включват калкулация за енергийна ефективност и 3D визуализация на готовия идеен проект.

Светотехнически подходи
Фасадното осветление поставя акцент върху архитектурата, използваните материали и конструкцията на сградата, както и върху търсените светлинни ефекти. Декоративната технология използва широк набор от методи за подчертаване на естествените форми и повърхностни структури на фасадата, оформяйки нейния индивидуален почерг. Като цяло, архитектурното осветление се основава на няколко основни подхода:


Фасадното осветление подчертава стила и архитектурните съвършенства на сградата     Източник: www.lightingdoctor.ca

Осветяване на цялата сграда - Включва използването на прожектори, разположени около обекта и директно насочени към неговата повърхност. С този метод се постига статичен и постоянен светлинен ефект и ясно открояване на обекта на фона на тъмното околно пространство. Най-често се използва при къщи със светли фасади или с малки различно осветени архитектурни елементи. Ефектът се изразява с подчертаване на вида и цвета на използваните материали от мазилката или облицовката. Подходящо е да се използват фасадни осветители с бяла светлина и добро цветопредаване, както и прожектори с широко светлоразпределение.

Предимства: Техниката е сравнително евтина и лесна за изпълнение. Композицията от светлини позволява на обекта да изпъква ефектно в нощния пейзаж.
Недостатъци: Осветяването от голямо разстояние постига по-скоро неинтригуващ вид на сградата, в резултат на заливането на обекта със светлина, като ограничава ефекта върху отделните архитектурни елементи. Последиците биха могли да се избегнат чрез прецизно насочване на прожекторите и степенуване на светлинният им интензитет, с цел оформяне на различни по яркост нюанси по осветената повърхност.


Осветяването на акцентите придава пластичност и емблематична визия     Източник: www.blackstoneconsultancy.com

Осветяване на акценти - Предлага по-широк спектър от възможности за проекция на живописни светлинни решения върху фасадата. Същността на техниката се изразява в подходящо разположени прожектори с различна степен на осветяване, с цел постигане на динамична композиция от редуващи се светли и тъмни участъци. Подходът придава  пластичност на сградата и откроява отделни части от нейната фасада – прозорци, тераси, подчертавайки красотата на архитектурните ѝ елементи - колони, капители, арки, сводове, пластики. Важен момент при изпълнението на проекта е прожекторите и захранващите кабели да бъдат монтирани възможно най-дискретно, така че да не компрометират цялостната концепция на сградата.

Предимства: Придава по-голяма естетическа стойност на обекта през тъмната част от денонощието. По-висока енергоефективност, тъй като не се осветява цялата фасада на обекта.
Недостатъци: Изграждането на инсталацията и обслужването на светлинни източници, разположени на труднодостъпни места е свързано с известни особености. Прецизното разполагане на осветителните тела и правилното дозиране на светлинния поток трябва да се предвидят с необходимата точност още на ниво проект. Пренебрегването на тези детайли може да доведе до нехармоничен изглед на осветения обект.

В случай, че търсените ефекти на аритектурното осветление имат за цел да подчертаят формата, размера или обема на даден обект се използва така нареченото контурно осветяване. Подходът се състои в светлинно очертаване на контурите, чрез монтиране на неонови тръби или светодиодни модули, които описват силуета на сградата, отделни елементи от нейната фасада или различни архитектурни акценти. Контурното осветяване спомага да се откроят харктерни елементи от фасадите на цели групи от сгради с идентична архитектура. Светодиодните модули може да се предвидят с димираща функция, възпроизвеждане на различни светлинни изображения и времеви интервал за смяна на цветовите комбинации. Освен със светодиоди, контурното осветление на фасадите може да се реализира и с помощта на металхалогенни, луминесцентни и натриеви лампи, а също и с цветни филтри. Последната иновация в тази сфера е програмируемо цветно осветление, с което се разиграва приказен светлинно-цветови спектакъл върху фасадата на сградата.
Често пъти при изпълнението на цялостни проекти се комбинират и трите вида светотехнически похвати, където се осветява цялата фасада на сградата, но се създава усещане на повече дълбочина и естетическа изразеност на детайлите.


Акцентно осветяване на сгради със сходна архитектура    Източник: www.marketkonekt.com

Видове прожектори и светлинни източници
В изпълнението на проекта участват различни типове фасадни осветителни тела – от стандартни халогенни до ултра модерни LED прожектори с променящи се цветове и компютъризирано управление. Разнообразието от светлинни източници предоставя големи възможности за проектиране и реализация на едно естетически издържано, енергоефективно осветление на фасадата. Използваните в проектите осветителни тела трябва да бъдат изчислени с подходящата влагозащита, термоустойчивост, големина, форма, светлинно насочване, подходящ ъгъл на осветеност и цветна температура. Най-голямо приложение намират кръгово-симетричните, параболично-цилиндричните и малогабаритните прожектори. За постигане на живописни светлинни композиции се използват също и специални прожектори за директно вграждане в земята или такива, предназначени за монтаж по покривите на по-високи сгради. Широко разпространени са различните видове лампи - металхалогенни, халогенни нажежаеми, обикновени нажежаеми, рефлекторни, натриеви лампи, живачни и луминесцентни, ксенонови и др. Всеки един от изброените светлинни източници би могъл да се впише адекватно в създаването на атрактивната нощна премяна на осветявания обект.

Последните тенденции в проектирането на фасадно осветление разчупват рамката на първоначалната концепция за осветяването на обектите по начин, който да имитира дневната им визия и се очертава като функционален метод за интегриране на сградата в заобикалящия ландшафт. В съответствие с новите схващания, околното пространство е архитектурно свързано с осветяваната сграда и следва да се удостои с полагащия му се светлинен колорит.

 

 

Автор: Екатерина Бонева
Закони Нормативна база Коментари