ОНДУЛИН СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ООД

Бизнес адрес

4000 гр. Пловдив, ул. "Антим I" № 45

 

За контакти

Тел.: 032/ 633 490, 634 91

 

Лице за контакти
Йордан Николов - управител

Фирмена информация

Внос и продажба на висококачествени покривни и хидроизолационни материали. Търговски офис за България на ОНДУЛИН ГРУП - Франция.

Закони Нормативна база Коментари